Avgitte rapporter

Søk:
Ditt søk resulterte i 88 treff
Rapport om brann i vogntog på E16 i Gudvangatunnelen i Aurland 5. august 2013
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Vogntog semitilhenger Ulykkestype Brann i kjøretøy Hendelsesdato 05.08.2013 Sted E16 - Gudvangatunnelen, Aurland i Sogn og Fjordane Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/02T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/03T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/04T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/05T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/06T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/07T
Report on fire in a heavy goods vehicle in the Gudvanga tunnel on the E16 road in Aurland on 5 August 2013
Språk Engelsk Kjøretøy/trafikant Vogntog semitilhenger Ulykkestype Brann i kjøretøy Hendelsesdato 05.08.2013 Sted E16 - the Gudvanga tunnel, Aurland in Sogn og Fjordane Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/02T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/03T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/04T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/05T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/06T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/07T
Rapport om brann i tanktilhenger i Skatestraumtunnelen i Sogn og Fjordane 15. juli 2015
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Vogntog slepvogn Ulykkestype Brann i kjøretøy Hendelsesdato 15.07.2015 Sted Skatestraumtunnelen, Fv 616 i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/13T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/14T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/15T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/16T
Rapport om bussbrann i Gudvangatunnelen på E16 i Aurland 11. august 2015
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Brann i kjøretøy Hendelsesdato 11.08.2015 Sted Gudvangatunnelen E16, Aurland, Sogn og Fjordane Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/03T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/04T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/05T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/06T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/07T
Rapport om brann i busser på Furubakken ved Bekkestua i Bærum 25. januar 2016
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Brann i kjøretøy Hendelsesdato 25.01.2016 Sted Furubakken, Bekkestua i Bærum kommune Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/17T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/18T
Report on coach fire in the Gudvanga tunnel on the E16 road in Aurland on 11 August 2015
Språk Engelsk Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Brann i kjøretøy Hendelsesdato 11.08.2015 Sted Gudvangatunnelen E16, Aurland, Sogn og Fjordane Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/03T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/04T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/05T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/06T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/07T
Report on fire in tank trailer in the Skatestraum tunnel in Sogn og Fjordane county 15 July 2015
Språk Engelsk Kjøretøy/trafikant Vogntog slepvogn Ulykkestype Brann i kjøretøy Hendelsesdato 15.07.2015 Sted The Fv 616 road in Bremanger in Sogn og Fjordane county Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/13T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/14T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/15T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/16T
Rapport om brann i vogntog på Rv 23, Oslofjordtunnelen, 23. juni 2011
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Vogntog semitilhenger Ulykkestype Brann i kjøretøy Hendelsesdato 23.06.2011 Sted Rv 23 Oslofjordtunnelen, Akershus Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2013/08T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2013/09T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2013/10T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2013/11T
Rapport om brann i gassdrevet buss i Horgvegen, Ranheim, Trondheim 17. desember 2016 og på Flatåstoppen, Trondheim 23. november 2016
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Brann i kjøretøy Hendelsesdato 17.12.2016 Sted Horgvegen, Ranheim, Trondheim og Flatåstoppen, Trondheim Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/10T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/11T
Report on fires in gas-powered buses in Horgvegen, Ranheim, Trondheim on 17 December 2016, and at Flatåstoppen Trondheim on 23 november 2016
Språk Engelsk Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Brann i kjøretøy Hendelsesdato 17.12.2016 Sted Horgvegen, Ranheim, Trondheim and Flatåstoppen, Trondheim Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/10T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/11T
Tilbake til toppen