Avgitte rapporter

Søk:
Ditt søk resulterte i 79 treff
Rapport om brann i busser på Furubakken ved Bekkestua i Bærum 25. januar 2016
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Brann i kjøretøy Hendelsesdato 25.01.2016 Sted Furubakken, Bekkestua i Bærum kommune Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/17T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/18T
Report on fire in tank trailer in the Skatestraum tunnel in Sogn og Fjordane county 15 July 2015
Språk Engelsk Kjøretøy/trafikant Vogntog slepvogn Ulykkestype Brann i kjøretøy Hendelsesdato 15.07.2015 Sted The Fv 616 road in Bremanger in Sogn og Fjordane county Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/13T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/14T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/15T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/16T
Rapport om brann i tanktilhenger i Skatestraumtunnelen i Sogn og Fjordane 15. juli 2015
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Vogntog slepvogn Ulykkestype Brann i kjøretøy Hendelsesdato 15.07.2015 Sted Skatestraumtunnelen, Fv 616 i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/13T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/14T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/15T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/16T
Theme report II about safety issues with hooklift transports
Språk Engelsk Kjøretøy/trafikant Lastebil Ulykkestype Veltulykke Hendelsesdato 26.11.2014 Sted Rv 22 i Skedsmo in Akershus County, E16 i Aurland in Sogn og Fjordane County and other roads in Norway. Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/08T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/09T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/10T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/11T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/12T
Temarapport II om sikkerhetskritiske forhold ved krokcontainertransport
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Personbil Ulykkestype Veltulykke Hendelsesdato 26.11.2014 Sted Rv 22 i Skedsmo i Akershus, E16 i Aurland i Sogn og Fjordane og andre steder på veinettet i Norge Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/08T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/09T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/10T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/11T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/12T
Report on coach fire in the Gudvanga tunnel on the E16 road in Aurland on 11 August 2015
Språk Engelsk Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Brann i kjøretøy Hendelsesdato 11.08.2015 Sted Gudvangatunnelen E16, Aurland, Sogn og Fjordane Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/03T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/04T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/05T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/06T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/07T
Rapport om bussbrann i Gudvangatunnelen på E16 i Aurland 11. august 2015
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Brann i kjøretøy Hendelsesdato 11.08.2015 Sted Gudvangatunnelen E16, Aurland, Sogn og Fjordane Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/03T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/04T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/05T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/06T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/07T
Rapport om veitrafikkulykke med lastebil og farlig gods, E18 v/Fiskevollbukta, Oslo 12. juni 2015
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Lastebil Ulykkestype Utforkjøringsulykke Hendelsesdato 12.06.2015 Sted Fiskevollbukta E18 Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/02T
Rapport om veitrafikkulykke med modulvogntog og varebil på E6 i Bugøyfjord i Sør-Varanger 23. mars 2015
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Personbil Ulykkestype Påkjøringsulykke Hendelsesdato 23.03.2015 Sted E6 i Bugøyfjord, Finnmark Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/01T
Rapport om alvorlig veitrafikkuhell ved Svinesund 5. mai 2014
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Vogntog slepvogn Ulykkestype Veltulykke Hendelsesdato 05.05.2014 Sted E 6 Svinesund i Østfold Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/09T
Tilbake til toppen