Avgitte rapporter

Søk:
Ditt søk resulterte i 89 treff
Rapport om utforkjøring med buss på E6 ved Fokstua på Dovrefjell 24. november 2006
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Utforkjøringsulykke Hendelsesdato 24.11.2006 Sted E6 Dovrefjell, Dovre Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2009/06T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2009/05T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2009/04T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2009/03T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2009/02T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2009/01T
Rapport om utforkjøringsulykke med buss på E134 ved Langebu i Etne 7. september 2006
Språk Norsk Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Utforkjøringsulykke Hendelsesdato 07.09.2006 Sted Langebu i Etne, Hordaland Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2008/03T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2008/02T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2008/01T
Rapport om bussulykke på RV3 i Neverdal i Rennebu 07. november 2006
Språk Norsk Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Utforkjøringsulykke Hendelsesdato 07.11.2006 Sted RV3, Neverdal i Rennebu
Report on busincident on RV3, Neverdal in Rennebu 7. November 2006
Språk Engelsk Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Utforkjøringsulykke Hendelsesdato 07.11.2006 Sted RV3, Neverdal i Rennebu
Rapport om brann i gassdrevet buss i Horgvegen, Ranheim, Trondheim 17. desember 2016 og på Flatåstoppen, Trondheim 23. november 2016
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Brann i kjøretøy Hendelsesdato 17.12.2016 Sted Horgvegen, Ranheim, Trondheim og Flatåstoppen, Trondheim Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/10T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/11T
Report on fires in gas-powered buses in Horgvegen, Ranheim, Trondheim on 17 December 2016, and at Flatåstoppen Trondheim on 23 november 2016
Språk Engelsk Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Brann i kjøretøy Hendelsesdato 17.12.2016 Sted Horgvegen, Ranheim, Trondheim and Flatåstoppen, Trondheim Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/10T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/11T
Rapport om møteulykke mellom to busser på fv. 450 ved Nafstad, Ullensaker 17. november 2017
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Møteulykke Hendelsesdato 17.11.2017 Sted Fv 450 Nafstad, Ullensaker Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/07T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/08T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/09T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/10T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/11T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/12T
Report on head-on collision between two buses on county road Fv 450 at Nafstad in Ullensaker on 17 November 2017
Språk Engelsk Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Møteulykke Hendelsesdato 17.11.2018 Sted Fv 450 Nafstad, Ullensaker Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/07T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/08T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/09T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/10T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/11T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/12T
Rapport om ryggeulykke med buss på verkstedområdet til Nettbuss i Drammen 8. september 2005
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Annen ulykke Hendelsesdato 08.09.2005 Sted Drammen Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2007/24T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2007/23T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2007/22T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2007/21T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2007/20T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2007/19T          
Rapport om møteulykke mellom hjullaster og personbil på E39 ved Gjedrem i Bjerkreim kommune, 24. november 2005
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Motorredskap hjullaster Ulykkestype Møteulykke Hendelsesdato 24.11.2005 Sted Gjedrem i Bjerkreim, Rogaland Sikkerhets- tilråding Safety recommendation Safety recommendation Safety recommendation Safety recommendation
Tilbake til toppen