Rapport om påkjøringsulykke i Nesbyen 19. november 2018

Download Last ned rapport

Beskrivelse

19. november 2018 ble et ti år gammelt barn på vei til skolen påkjørt av en lastebil på «Esso-plassen» i Nesbyen. SHT mener at en arbeidsvarslingsplan med tilhørende risikovurdering kunne ha avdekket muligheten for konflikt mellom kjøretøy og myke trafikanter på «Esso-plassen».

Havarikommisjonen tilrår at Nes kommune gjennomgår og forbedrer interne rutiner slik at trafikksikkerhetsutfordringer blir identifisert og ivaretatt ved planlegging og gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter.

Ulykken skjedde da lastebilen skulle svinge av fra Rukkedalsvegen og inn på «Esso-plassen» for å komme til et riggområde som hørte til et kommunalt rehabiliteringsprosjekt. Barnet ble meget alvorlig skadet.

Lastebilføreren hadde oppmerksomheten sin rettet mot aktiviteten foran riggområdet da han skulle svinge inn på «Esso-plassen». Lastebilføreren så ikke barnet som gikk i samme retning som lastebilen kjørte.

Nes kommune hadde som byggherre for rehabiliteringsprosjektet ikke identifisert behovet for å utarbeide arbeidsvarslingsplan for riggområdet på «Esso-plassen».

Statens havarikommisjon for transport har fremmet én sikkerhetstilråding i forbindelse med denne undersøkelsen.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2020/01T

I trafikkulykken i Nesbyen sentrum 19. november 2018 ble et barn påkjørt av en lastebil inne på den kommunale tomten «Esso-plassen». Lastebilen var på vei til et riggområde inne på plassen for å hente deler i forbindelse med et rehabiliteringsprosjekt knyttet til kommunens vann- og avløpsnett da ulykken inntraff. Undersøkelsen har vist at hverken Nes kommune eller entreprenøren identifiserte behovet for å utarbeide arbeidsvarslingsplan for riggområdet på «Esso-plassen». SHT mener at en arbeidsvarslingsplan med tilhørende risikovurdering kunne ha avdekket muligheten for konflikt mellom kjøretøy og myke trafikanter.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Nes kommune gjennomgår og forbedrer interne rutiner slik at trafikksikkerhetsutfordringer blir identifisert og ivaretatt ved planlegging og gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter.

Sted
Fv 214, Nesbyen, Buskerud
Hendelsesdato
19.11.2018
Ulykkestype
Påkjøringsulykke
Veitype
Fylkesvei
Fylke
Buskerud
Politidistrikt
Sør-Øst
Kjøretøy/trafikant
Fotgjenger, Lastebil
Type transport
Forfytning uten last/passasjerer
Veiregion
Region sør
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype