Rapport om velteulykke på Tempelseterveien i Sigdal kommune 29. juni 2018

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Fredag 29. juni 2018 kjørte føreren av en betongbil på Tempelseterveien for å levere betong i Tempelseter hyttefelt. Betongbilen var på vei ned en bratt nedoverbakke da den veltet i utgangen av en venstrekurve. Føreren brukte ikke bilbelte og omkom i ulykken.

SHTs undersøkelse har vist at betongbilen fikk stabilitetsproblemer i inngangen til venstrekurven, og at den påfølgende velten skyldtes at den holdt for høy hastighet i forhold til kjøretøyets tyngdepunktshøyde og veiens geometri i kurven.

Ulykken skjedde da en betongbil utstyrt med en roterende betongtrommel, på vei til siste leveranse i hytteområdet på Tempelseter i Sigdal kommune, veltet i veibanen. Veien er svingete på stedet, og velten skjedde i en venstrekurve i en nedoverbakke. Betongbilen ble til slutt liggende på siden, delvis utenfor veiens høyre kant.

Førerhuset ble kraftig deformert på høyre side. Føreren ble funnet omkommet liggende delvis under førerhuset.

Undersøkelsen har vist at velten skjedde på grunn av for høy hastighet i forhold til betongbilens tyngdepunktshøyde og veiens geometri på stedet.

Føreren hadde hatt høy arbeidsbelastning over lengre tid før ulykken inntraff. SHT har avdekket mangelfulle forhold ved sikkerhetsstyringen til virksomheten som føreren var ansatt hos.

Det er også avdekket at opplæring av førere av betongbiltransporter ikke inneholder noe om den spesielle risikoen transporter med høyt tyngdepunkt representerer.

Sted
Tempelseterveien (privat), Sigdal, Buskerud
Hendelsesdato
29.06.2018
Ulykkestype
Veltulykke
Veitype
Privat vei eller område
Fylke
Buskerud
Politidistrikt
Sør-Øst
Kjøretøy/trafikant
Lastebil
Type transport
Godstransport
Veiregion
Region sør
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype