Rapport om kjedekollisjon på E16 i Lærdalen i Lærdal kommune 6. april 2018

Last ned rapport

Beskrivelse

Mangler ved både utførelse og oppfølging av vinterdriften på veinettet bidro til kjedekollisjonen i Lærdal 6. april 2018. Havarikommisjonen tilrår økt kvalitetssikring av vinterdriften, og at akkreditering av entreprenører bør vurderes.

I kjedekollisjonen var tre vogntog, en lastebil og en varebil involvert. En fører ble alvorlig skadet, og en annen lettere skadet.

Undersøkelsen avdekket at kvaliteten på entreprenørens beslutninger for driftstiltak, gjennomføring av driftstiltak, dokumentering av veibanetilstand og kontrollerende tiltak har vært mangelfull.

I tillegg viser både denne og tidligere undersøkelser av veitrafikkulykker at Statens vegvesen som byggherre ikke i tilstrekkelig grad har fulgt opp og kvalitetssikret vinterdrift som er utført av kontraherte entreprenører.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/04T

Undersøkelsen av kjedekollisjonen i Lærdal 6. april 2018 har avdekket at kvaliteten på entreprenørens beslutninger for driftstiltak, gjennomføring av driftstiltak, dokumentering av veibanetilstand og kontrollerende tiltak har vært mangelfull. I tillegg har undersøkelsen avdekket at Statens vegvesen som byggherre ikke i tilstrekkelig grad har fulgt opp og kvalitetssikret driftsarbeidet til entreprenøren. Denne og tidligere undersøkelser har vist at det er et behov for å styrke oppfølging og kvalitetssikring av vinterdrift. I denne sammenheng mener SHT at det bør sees på nye tiltak og løsninger, hvor også akkreditering av entreprenørene gjennom en tredjepartskontroll bør vurderes. 

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen utreder muligheten for å etablere tredjepartskontroll som tiltak for å heve kvaliteten på driftsarbeidet.

Sted
E16 Lærdalen, Sogn og Fjordane
Hendelsesdato
06.04.2018
Ulykkestype
Annen ulykke
Veitype
Europavei
Fylke
Sogn og Fjordane
Politidistrikt
Sogn og Fjordane
Kjøretøy/trafikant
Varebil, Vogntog semitilhenger
Type transport
Godstransport
Veiregion
Region vest
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
image
Rapport om kjedekollisjon på E16 i Lærdalen i Lærdal kommune 6. april 2018 Last ned rapport
Tilbake til toppen