Rapport om tunnelulykke på Fv 7 Raunekleivtunnelen ved Samnanger i Hordaland 11. juli 2017

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Statens havarikommisjon for transport har undersøkt en påkjøringsulykke i Raunekleivtunnelen, hvor en syklist omkom da han ble påkjørt bakfra av en personbil inne i tunnelen.

Ulykken skjedde da et følge på 12 belgiske sykkelturister var på vei østover i retning Samnanger. En personbil som kjørte i samme retning kjørte inn i en av syklistene bakfra, inne i Raunekleivtunnelen. Han omkom av skadene han ble påført.

Undersøkelsen har vist at påkjørselen skjedde i en svak venstre kurve omtrent midtveis inne i den 250 m lange tunnelen. Ulykken skjedde på et sted hvor tunnelen var på sitt mørkeste, og det er påvist at Raunekleivtunnelen var svakt belyst og hadde mørke vegger.

Det er ikke tilrettelagt med eget felt for myke trafikanter, og fartsgrensen var 80 km/t. Omkjøringsveien som kan benyttes av syklister for å unngå å sykle gjennom tunnelen var ikke tilstrekkelig skiltet.

Undersøkelsen har vist at kombinasjonen av mørk tunnel, fartsnivå og manglende tilpasning for syklister var sammenfallende faktorer som bidro til at ulykken skjedde.

Statens havarikommisjon for transport fremmer en sikkerhetstilrådning i undersøkelsen.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2018/04T

En syklist omkom i Raunekleivtunnelen den 11. juli 2017 etter å ha blitt påkjørt bakfra av en personbil inne i tunnelen. Ulykken skjedde i området der det var minst lys fra åpningene og svakest belysning fra tunneltaket i tillegg til at tunnelveggene var mørke. Syklisten måtte sykle i kjørebanen da det ikke var sykkelfelt. Statens vegvesen anså utskifting av armaturene i 2015 som vedlikehold og ikke rehabilitering, og det ble heller ikke foretatt lysberegninger. Undersøkelsen har vist at eldre tunneler som er åpne for syklister og som ikke omhandles av gjeldende forskriftskrav, bør kartlegges og følges opp for å ivareta sikkerheten.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Hordaland fylkeskommune i samarbeid med Statens vegvesen å gjennomgå aktuelle tunneler som er åpne for syklister og iverksette tiltak som kan ivareta sikkerheten for disse selv om de ikke er dekket av forskriftskrav.

Sted
Fv 7, Raunekleivtunnelen, Samnanger, Hordaland
Hendelsesdato
11.07.2017
Ulykkestype
Påkjøringsulykke
Veitype
Fylkesvei
Fylke
Hordaland
Politidistrikt
Hordaland
Kjøretøy/trafikant
Personbil, Sykkel
Type transport
Privat transport
Veiregion
Region vest
Ulykkeskategori
Ulykke i tunnel
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype