Rapport om veltulykke på E6 ved Fustvatnet i Mosjøen 19. januar 2017

Last ned rapport

Beskrivelse

Den 19. januar 2017 fikk et tankvogntog skrens og veltet utenfor veien på E6 nord for Mosjøen i Nordland. Vogntogets trekkbil og semitrailer ble påført store skader, og føreren omkom.

Vogntoget var på vei fra Jaren i Oppland til Tromsø lufthavn med 29 200 liter avisingsvæske. Ved kjøring gjennom en høyresving ca. 10 kilometer nord for Mosjøen sentrum skrenset vogntoget mot venstre før det veltet og ble liggende utenfor veien. Semitrailerens tilhengerkobling brøt sammen i velten og både trekkbilen og tilhengeren ble påført store skader.

Undersøkelsen har avdekket at vogntoget holdt en hastighet som lå rundt kritisk skrensehastighet i den aktuelle svingen. En kombinasjon av varierende føreforhold på stedet og forskjellig dekkegenskaper på trekkbilen og semitraileren kan ha bidratt til at tilhengeren fikk skrens.

Det er gjennomført utvidede tekniske undersøkelser av bruddflatene i boltene som festet tilhengerkoblingen til semitraileren. Disse undersøkelsene viste at boltene røk som følge av overbelastning. SHT mener bruddene i festeboltene ble utløst som en følge av at vogntoget veltet, og var således ikke medvirkende til at semitraileren mistet veigrepet og skrenset ut mot venstre.

Det fremmes ingen sikkerhetstilrådinger i denne undersøkelsen.

Sted
E6 Fustvatnet i Mosjøen i Norland
Hendelsesdato
19.01.2017
Ulykkestype
Veltulykke
Veitype
Europavei
Fylke
Nordland
Politidistrikt
Helgeland
Kjøretøy/trafikant
Vogntog semitilhenger
Type transport
Godstransport
Veiregion
Region nord
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
image
Rapport om veltulykke på E6 ved Fustvatnet i Mosjøen 19. januar 2017 Last ned rapport
Tilbake til toppen