Report on traffic accident in Kristiansand 7 March 2017 involving a mobile crane

Download Last ned rapport

Beskrivelse

English translation now available.

The Accident Investigation Board Norway (AIBN) has investigated an accident involving a mobile crane on a pedestrian walkway outside Karuss School in Kristiansand in which a five-year old boy lost his life on 7 March 2017.

The mobile crane had been temporarily parked before a work assignment when it skidded/rolled backwards down the walkway. It ran into four people who were present in the walkway.

The accident happened when the mobile crane was about to carry out a work assignment at the Karuss School building site. The driver reversed the mobile crane onto a pedestrian walkway covered with snow, engaged the mobile crane’s parking brake and then left the driver’s cabin. The driver and a colleague were going to evaluate the need for implementation of any necessary safety measures, including the use of chains.

The investigation has shown that the mobile crane's parking brake was only effective on the front axle and not on the middle axle. The locked front wheels were incapable of keeping the mobile crane stationary on the snowy walkway, and it skidded/rolled uncontrolledly down the slope.

The AIBN found that the certified inspection by an enterprise of competence carried out approximately two months before the accident had failed to identify this fault in the brake system. Nor had this brake failure been identified by the crane company. The defective brakes, together with the slope of the ground and low friction on the snowy walkway, caused the mobile crane to skid/roll uncontrolledly downhill.

The investigation showed that there had been inadequate attention to safety on the part of the client in that Kristiansand Municipality was unable to present any risk assessment for this use of the walkway or a pertaining plan for posting signs as required by the applicable regulations. Hence, no signs had been posted to show that the walkway was being used for anything other than its intended purpose, its use during the building project was unregulated and it was left to the driver's mate to ensure the safety of those who used the walkway.

The AIBN has issued three safety recommendations in connection with this investigation.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2018/01T

Ulykken ved Karuss barnehage og skole i Kristiansand 7. mars 2017 inntraff på en gangvei, på en tid hvor barn og familier var på vei til skole og barnehage. Et barn omkom i ulykken. Gangveien ble benyttet som adkomstvei til byggeplassen under rehabilitering av Karuss skole. Undersøkelsen har vist at Kristiansand kommune som byggherre, ikke identifiserte behovet for en arbeidsvarslingsplan som en del av SHA-planen for prosjektet. SHT mener at en arbeidsvarslingsplan med tilhørende risikovurdering kunne avdekket muligheten for konflikter mellom kjøretøy og myke trafikanter, samt ivaretatt behovet for eventuell skilting og tilrettelegging av gangveien som adkomstvei.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Kristiansand kommune implementerer rutiner for å ivareta trafikksikkerheten ved å sette krav til utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner ved byggeaktivitet i kommunen som berører offentlig vei.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2018/02T

I ulykken ved Karuss barnehage og skole i Kristiansand 7. mars 2017 omkom et barn som ble fastklemt under en mobilkran med mangelfull bremsevirkning. Myndighetskontrollen med mobilkranen hadde ikke klart å påvise disse manglene. Mobilkrana var registrert i 2006, og dermed unntatt fra vegtrafikklovens periodiske kjøretøykontroll (PKK). Mobilkraner og annet arbeidsutstyr i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, §13-1, er underlagt krav til sertifisert sakkyndig kontroll. Havarikommisjonens undersøkelse har vist at kontrollordningen mangler entydige retningslinjer for bl.a kontroll av bremser.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Arbeidstilsynet som tilsynsmyndighet  påser at sertifisert sakkyndig kontroll av bremsesystemer på mobilkraner og annet motorredskap som ikke er underlagt krav til PKK, gjennomføres på en enhetlig måte og gir tilstrekkelig trafikksikkerhetsnivå.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2018/03T

I ulykken ved Karuss barnehage og skole i Kristiansand 7. mars 2017 omkom et barn som ble fastklemt under en mobilkran med mangelfull bremsevirkning. Den sertifiserte sakkyndige kontrollen av mobilkranen mangler entydige retningslinjer for bremsekontroll og hadde ikke avdekket manglene. Mobilkraner registrert før 15. september 2012 er unntatt fra periodisk kjøretøykontroll (PKK).

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen iverksetter tiltak som sikrer at alle registrerte mobilkraner og motorredskap som brukes på vei underlegges ensartet og tilstrekkelig kontroll av bremseanlegg.

Sted
Kristiansand, Vest Agder County
Hendelsesdato
07.03.2017
Ulykkestype
Annen ulykke
Veitype
Kommunal vei
Fylke
Vest-Agder
Politidistrikt
Agder
Kjøretøy/trafikant
Fotgjenger, Motorredskap kran
Type transport
Forfytning uten last/passasjerer
Veiregion
Region sør
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype