Rapport om bussulykke på Fv. 63 ved Valldal i Møre og Romsdal 30. juli 2016

Download Last ned rapport

Beskrivelse

30. juli 2016 kolliderte en ukrainsk buss med en personbil på "Trollstigveien" nær Valldal . En person omkom og to ble alvorlig skadet da bussen støtte sammen med personbilen og deretter kjørte av veien og veltet. SHTs rekonstruksjon av ulykken viste at den omkomne og den ene av de alvorlige skadde ikke hadde brukt bilbelte, noe som kunne ha begrenset det alvorlige skadeomfanget.

Bussen som hadde 38 passasjerer samt to førere og en guide ombord kjørte vestover på Fv. 63, som er en del av "Trollstigveien" og er nasjonal turistvei da den møtte en personbil på en rett strekning like ved Grønning.

Begge kjøretøyene la seg ut mot sine respektive høyre sider for å unngå kollisjon, men ved passering oppsto det likevel et sammenstøt. Dette førte til at bussen mistet styringen og kjørte ukontrollert gjennom rekkverket og ut i sideterrenget hvor den veltet og ble liggende på taket.

SHTs tekniske undersøkelse viste at bussen var i god teknisk stand før ulykken og at den sviktende styreevnen skyldes et brudd i styresnekka som skjedde i sammenstøtet med personbilen.

Undersøkelsen har videre vist at den tilgjengelige veibredden, som i utgangspunktet var marginal, ble ytterligere redusert over en 200 meters strekning. Dette var ikke varslet for trafikantene, og SHT mener at dette bidro til at sammenstøtet inntraff.

SHT har i undersøkelsen også påvist at det ikke har vært gjennomført risikovurdering eller sikkerhetsinspeksjoner av strekningen verken før eller etter at den fikk status som Nasjonal turistveg i 2013.

SHT fremmer ikke sikkerhetstilrådinger i denne undersøkelsen, og viser til resultatene som er beskrevet i analyse og konklusjoner samt tidligere publiserte rapporter fra SHT om utforkjøringsulykker med buss.

Sted
Fv. 63, Valldal, Møre og Romsdal
Hendelsesdato
30.07.2016
Ulykkestype
Utforkjøringsulykke
Veitype
Fylkesvei
Fylke
Møre og Romsdal
Politidistrikt
Nordmøre og Romsdal
Kjøretøy/trafikant
Buss, Personbil
Type transport
Persontransport
Veiregion
Region midt
Ulykkeskategori
Ulykke med buss
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype