Rapport om veitrafikkulykke med modulvogntog og varebil på E6 i Bugøyfjord i Sør-Varanger 23. mars 2015

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Et modulvogntog bestående av lastebil med slepvogn kjørte inn i siden på en varebil som svingte over veien fra en busslomme på høyre side. Fører av varebilen omkom.

Undersøkelsen har klarlagt hendelsesforløpet så langt dette har vært mulig, men det er ikke konkludert med noen entydig ulykkesårsak.

Det er likevel avdekket utfordringer ved at vei- og trafikkmiljø skal betjene gjennomgående store og tunge transporter, samtidig som sikkerheten for lokal trafikk og mindre trafikkenheter skal ivaretas. I denne forbindelse er det avgitt en sikkerhetstilråding til Statens vegvesen.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/01T

Undersøkelsen av ulykken på E6 i Bugøyfjord i Finnmark 23. mars 2015 har vist at det ikke er gjennomført risikoanalyse av strekningen i forbindelse med innføringen modulvogntog. Sett i lys av ulykken, veiens funksjon som både lokalvei og riksvei, med blandet trafikk med private avkjøringer og busslommer, peker SHT på at kjøring med modulvogntog med økte vekter og dimensjoner kan påvirke sikkerhetsmarginene negativt.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens vegvesen å gjennomføre risikoanalyse av E6 på strekingen mellom Kirkenes og Tana for å identifisere sikkerhetskritiske forhold i forbindelse med bruk av modulvogntog.

Sted
E6 i Bugøyfjord, Finnmark
Hendelsesdato
23.03.2015
Ulykkestype
Påkjøringsulykke
Veitype
Europavei
Fylke
Finnmark
Politidistrikt
Østfinnmark
Kjøretøy/trafikant
Personbil, Vogntog modul
Type transport
Godstransport
Veiregion
Region nord
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype