Rapport om alvorlig veitrafikkuhell ved Svinesund 5. mai 2014

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Den 5. mai 2014 veltet tilhengeren på et svenskregistrert vogntog lastet med tømmer i veibanen under innkjøring på firefelts motorvei på E 6 ved Svinesundparken i Østfold. Tilhengeren var av typen slepvogn og vogntoget var totalt 24 meter langt.

Tømmeret falt av tilhengeren i velten, og dette spredte seg utover begge kjørefeltene i sydgående retning og delvis over i nordgående kjøreretning på E 6. Ingen personer ble skadet, men en personbil som kjørte nordover klarte ikke å unngå å kjøre inn i tømmeret som ble liggende i veibanen. Ingen andre var involvert i ulykken, men dette skyldes tilfeldigheter.

Undersøkelsen har vist at vogntoget var stabilt og at føreren hadde tilpasset hastighet for fletting inn med annen trafikk på E 6. Undersøkelsen har også vist at påkjøringsrampens geometri hadde en uheldig kurvatur med den krappeste kurven helt mot slutten av rampen, rett før akselerasjonsfeltets begynnelse. Velten betraktes som en følge av svikt i samspillet mellom førers og vogntogets ytelser relatert til veiens tilstand og funksjon.

Undersøkelsen har også vist at Statens vegvesen krav til utforming og utførelse av påkjøringsramper ikke tar tilstrekkelig hensyn til veiens funksjon, dvs. at påkjøringsrampen også skal brukes av tunge og store kjøretøy. Det er ikke satt minstekrav til påkjøringsrampenes geometriske verdier eller til å vurdere hvorvidt påkjøringsrampenes geometriske utforming ivaretar tunge kjøretøys dynamiske egenskaper. SHT tilrår derfor at Statens vegvesen gjennomgår krav til utforming og utførelse av påkjøringsramper.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/09T

Undersøkelsen av velteulykken (5. mai 2014 i påkjøringsrampen fra Rv 21 ut på E 6 ved Svinesund) har avdekket at Statens vegvesens krav til veiutforming ikke tar tilstrekkelig hensyn til veiens funksjon som påkjøringsrampe for tunge og store kjøretøy. Det er ikke satt minstekrav til påkjøringsrampenes geometriske verdier eller til å vurdere hvorvidt påkjøringsrampenes geometriske utforming ivaretar tunge kjøretøyers dynamiske egenskaper.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen gjennomgår krav til utforming og utførelse av påkjøringsramper sett i lys av veistrekningens funksjon for tunge og store kjøretøy.

Sted
E 6 Svinesund i Østfold
Hendelsesdato
05.05.2014
Ulykkestype
Veltulykke
Veitype
Europavei
Fylke
Østfold
Politidistrikt
Østfold
Kjøretøy/trafikant
Vogntog slepvogn
Type transport
Godstransport
Veiregion
Region øst
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype