Report on head-on collision involving two heavy goods vehicles on the E39 road near Flekkefjord on 22 October 2014

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Engelsk oversettelse er nå tilgjengelig.

On Wednesday 22 October 2014, at approximately 21:00, an eastbound Swedish-registered heavy goods vehicle with a semitrailer was driving the E39 road. In a right-hand bend just after the exit from the Lavoll tunnel, near Flikka in Flekkefjord, the semitrailer started to skid. The left side of the semitrailer hit the front of a Danish-registered heavy goods vehicle driving the opposite lane. This caused extensive deformation of the driver's cab on the Danish vehicle, and the driver of this vehicle was critically injured.

The investigation has shown that there were electrical faults in the braking system on the trailer of the eastbound truck. The faults were strong contributing factors to the accident. The fault was indicated by a yellow lamp visible for the driver.

The investigation has shown that the yellow indication lamp did not inform about the real risk of driving with the faults, and these findings have similarities with other investigations performed by AIBN.

As a result of the investigation the AIBN has given a safety recommendation to NPRA, the manufactor- and vehicle transport industry to improve barriers that can prevent  electronic faults in brakes to contribute to accidents.

Norsk versjon av rapporten finnes her.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/08T

Undersøkelsen av møteulykken med to vogntog på E39 22. oktober 2014 viser at de blokkeringsfrie bremsene (ABS/ EBS) på det østgående vogntogets ulastede semitrailer var satt ut av funksjon, og at det var kontakt- og sensorfeil på bremsesystemet. SHT mener at en gul varsellampe på førerdisplayet er en for svak barriere for slike alvorlige feil, og at kontrollregimet også har svakheter i å avdekke og forhindre kjøring med slike feil.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen, i samarbeid med kjøretøy- og transportbransjen, gjennomgår og forbedrer barrierene som kan forhindre at elektroniske feil på bremsesystem bidrar til ulykker.

Sted
E39, Flekkefjord, Vest-Agder
Hendelsesdato
22.10.2014
Ulykkestype
Møteulykke
Veitype
Europavei
Fylke
Vest-Agder
Politidistrikt
Agder
Kjøretøy/trafikant
Vogntog påhengsvogn, Vogntog semitilhenger
Type transport
Forfytning uten last/passasjerer, Godstransport
Veiregion
Region sør
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype