Rapport om møteulykke mellom to vogntog på E39 ved Lavolltunnelen i Flekkefjord onsdag 22. oktober 2014

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Onsdag 22. oktober 2014 ca kl 2100 møttes to vogntog med semitilhenger på E39 i en kurve, etter utgangen av Lavolltunnelen i nærheten av Flikka i Flekkefjord. Det østgående vogntoget fikk sleng på semitilhengeren og denne kolliderte med fronten på det møtende vogntoget. Fører av dette ble alvorlig skadet.

Undersøkelsen har vist at det var elektroniske feil på tilhengerens bremsesystem på det østgående vogntoget. Denne feilen medvirket til at ulykken skjedde. Feilen ble synliggjort for føreren ved at en gul varsellampe lyste.

Undersøkelsen har påvist at varselet ikke informerte godt nok om den reelle risikoen ved å kjøre med denne feilen, og funnene har likhetstrekk med liknende feil som er avdekket i tidligere undersøkelser utført av SHT.

Som følge av undersøkelsen har SHT gitt en sikkerhetstilråding som går på at Statens vegvesen, i samarbeid med kjøretøy- og transportbransjen, gjennomgår og forbedrer barrierene som kan forhindre at elektroniske feil på bremsesystem bidrar til ulykker.

 

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/08T

Undersøkelsen av møteulykken med to vogntog på E39 22. oktober 2014 viser at de blokkeringsfrie bremsene (ABS/ EBS) på det østgående vogntogets ulastede semitrailer var satt ut av funksjon, og at det var kontakt- og sensorfeil på bremsesystemet. SHT mener at en gul varsellampe på førerdisplayet er en for svak barriere for slike alvorlige feil, og at kontrollregimet også har svakheter i å avdekke og forhindre kjøring med slike feil.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen, i samarbeid med kjøretøy- og transportbransjen, gjennomgår og forbedrer barrierene som kan forhindre at elektroniske feil på bremsesystem bidrar til ulykker.

Sted
E39, Flekkefjord, Vest-Agder
Hendelsesdato
22.10.2014
Ulykkestype
Møteulykke
Veitype
Europavei
Fylke
Vest-Agder
Politidistrikt
Agder
Kjøretøy/trafikant
Vogntog påhengsvogn, Vogntog semitilhenger
Type transport
Forfytning uten last/passasjerer, Godstransport
Veiregion
Region sør
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype