Rapport om utforkjøringsulykke med buss på E6 ved Trones i Namsskogan kommune 29. juli 2014

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Tirsdag 29. juli ca. kl 1200 kjørte en sveitsisk turistbuss utenfor veien i en høyresving på E6 litt nord for Trones i Nord-Trøndelag. Det var 16 passasjerer ombord i tillegg til fører.

Fire passasjerer omkom i ulykken, og tre av disse brukte ikke de monterte topunktsbeltene i bussen.

Ulykken er den åttende utforkjøringen med buss som SHT har undersøkt, og denne ulykken er den mest alvorlige. Føreren har opplyst til SHT at han ikke kan huske noe fra ulykken og ca. to timer tilbake i tid fra ulykkestidspunktet. Undersøkelsen har hatt fokus på å avklare ulykkens hendelsesforløp, men det er likevel usikkerhet om hvorfor utforkjøringen skjedde. Selv om SHT ikke kan si med sikkerhet hva som påvirket føreren i denne ulykken, mener SHT at det er flere faktorer som kan tyde på tretthet og eventuell sovning og/eller distraksjon/uoppmerksomhet.

Undersøkelsen av denne veitrafikkulykken har påvist læringspunkter for flere aktører (myndigheter, bussprodusenter, busselskaper, førere av busser og passasjerer) som kan gi bidrag til forbedret trafikksikkerhet. SHT mener at det er flere muligheter for forbedring av sikkerheten gjennom tekniske systemer i kjøretøy, fysiske barrierer på veien og organisatoriske barrierer som støtter føreren.

SHT har valgt å ikke fremme sikkerhetstilrådinger, men viser til undersøkelsens resultater og vil peke på at alle aktører i transportbransjen kan benytte læringspunktene i denne undersøkelsen som bidrag til bedre trafikksikkerhet.

Sted
E6 ved Trones i Nord-Trøndelag
Hendelsesdato
29.07.2014
Ulykkestype
Utforkjøringsulykke
Veitype
Europavei
Fylke
Nord-Trøndelag
Politidistrikt
Nord-Trøndelag
Kjøretøy/trafikant
Buss
Type transport
Persontransport
Veiregion
Region midt
Ulykkeskategori
Ulykke med buss
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype