Rapport om møteulykke på rv. 7 ved Veme i Ringerike kommune 10. februar 2014

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Mandag 10. februar 2014 fikk et vogntog skrens på rv. 7 ved Veme. Vogntoget havnet i motsatt kjørefelt og delvis utenfor veibanen. I det motgående kjørefeltet kom en buss som ikke klarte å stoppe. Bussen kolliderte med vogntoget delvis i siden på trekkbilen og delvis i fronten på semitraileren (tilhengeren). To andre vogntog nærmet seg situasjonen og begge fikk problemer med å stoppe i tide. I bussen omkom tre personer og flere ble skadet. Førerne av vogntogene kom fysisk uskadet fra ulykken.

Undersøkelsen avdekket at veibanen hadde spesielt lav og avvikende friksjon på ulykkesstedet, i forhold til de tilstøtende strekninger. SHT mener at kombinasjonen av lav friksjon, brå friksjonsendring, lokale forskjeller og mørk asfalt er en utfordring for trafikksikkerheten. Undersøkelsen har også påvist betydningen av at det iverksettes preventive tiltak under slike forhold.

Som følge av undersøkelsen har SHT avgitt en sikkerhetstilråding til Statens vegvesen og entreprenører som utfører vintervedlikehold på vei.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/01T

Undersøkelsen av møteulykken på rv. 7 ved Veme 10. februar 2014 avdekket at ingen av de involverte førerne tidsnok identifiserte at veibanen hadde spesielt lav og avvikende friksjon i forhold til de tilstøtende strekninger. Veiforhold med kombinasjoner av lav friksjon, brå friksjonsendring, lokale forskjeller og mørk asfalt («svart is») utgjør etter SHTs vurdering en stor utfordring for trafikksikkerheten. Denne ulykken bekrefter dette, og utfordringen er stor både for veieier, entreprenør og trafikantene. SHT har også påvist liknende problemstillinger i tidligere undersøkelser.  

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen i samarbeid med entreprenører som utøver vinterdrift på vei, intensiverer sitt arbeid for overvåkning og oppfølging av veistrekninger/-punkter som krever forsterket vintervedlikehold ved spesielle værforhold.  

Sted
Rv 7 ved Veme i Buskerud
Hendelsesdato
10.02.2014
Ulykkestype
Møteulykke
Veitype
Riksvei
Fylke
Buskerud
Politidistrikt
Nordre Buskerud
Kjøretøy/trafikant
Buss, Vogntog semitilhenger
Type transport
Godstransport, Persontransport
Veiregion
Region sør
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype