Rapport om veltulykke med vogntog på Fv 12 ved Alteren vest for Mo i Rana 3. oktober 2013

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Natt til torsdag 3. oktober 2013 kjørte et vogntog med semitilhenger på Fv 12 mot Mo i Rana. Vogntoget var lastet med fisk på øya Lovund i Lurøy kommune.

Etter en fergetur på ca. 3,5 timer og ca. 50 minutters kjøring kom vogntoget fram til et veiparti med flere kurver. I dette området var det skiltet fartsgrense 60 km/t. Vogntoget gjennomførte en sammenhengende høyre-, venstre og høyrekurve. Vogntoget veltet i den siste høyrekurven og ble liggende utenfor veien på venstre side sett i kjøreretningen. Data fra trekkbilens fartsskriver viste en hastighet på ca. 63 km/t det siste sekundet før velten.

SHT har avdekket at ulykken ble utløst ved at samspillet mellom flere faktorer har sviktet. Veiforhold- og utforming, vogntogets hastighetsnivå og tekniske kjøretøyfaktorer har sammen medvirket til at ulykken skjedde. Lasten var homogen og dette gav et relativt høyt tyngdepunkt. Samtidig har undersøkelsen vist at denne typen last kan bevege seg noe i enkelte situasjoner. Dette gjelder både inne i embalasjen og som samlet last, noe som kan ha påvirket stabiliteten negativt.

SHT har valgt å ikke fremme sikkerhetstilrådinger, men viser til undersøkelsens resultat og peker på at alle som er involvert i transportkjeden kan bidra til bedre sikkerhet ved å ta læring av dette. Rapporten er også tilgjengelig på engelsk.

 

Sted
Fv 12 ved Alteren i Nordland
Hendelsesdato
03.10.2013
Ulykkestype
Veltulykke
Veitype
Fylkesvei
Fylke
Nordland
Politidistrikt
Helgeland
Kjøretøy/trafikant
Vogntog semitilhenger
Type transport
Godstransport
Veiregion
Region nord
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype