Rapport om utforkjøring med buss på E6 ved Dombås i Dovre kommune 22. februar 2013

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Fredag 22. februar 2013 kl. 0405 kjørte en buss fra Lavprisekspressen på vei fra Oslo til Trondheim utfor veien i en slak venstre sving på E6 ca. 1 km sør for Dombås. Fører sovnet bak rattet og klarte ikke å hindre utforkjøringen da bussen kom utenfor veibanen. Det var 20 passasjerer ombord og kun fem av disse brukte bilbelte. Én passasjer ble hardt skadet, mens ni passasjerer fikk lettere skader.

Undersøkelsen har vist at føreren ikke var tilstrekkelig uthvilt før han kjørte. Unibuss Ekspress AS hadde ikke rutiner for å sjekke at fører var tilstrekkelig uthvilt for å gjennomføre nattkjøring. Det er heller ikke dokumentert at busselskapet hadde kartlagt farer og vurdert risiko knyttet til nattkjøring og alenearbeid før ulykken.

Det er videre avdekket at busselskapet gir førerne opplæring i ulykkesberedskap, brannslokking og førstehjelp, men at det manglet prosedyrer og rutiner for sikker evakuering av buss.

SHT fremmer én sikkerhetstilråding basert på denne undersøkelsen.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2014/01T

Da bussen veltet ble passasjerene sittende i bussen siden de ikke fikk informasjon fra føreren om å evakuere. Utover opplæring som er gitt ved gjennomføring av Dovrekurset, har ikke Unibuss Ekspress AS etablert prosedyrer/rutiner eller sjekklister for hvordan førerne skal håndtere alvorlige hendelser og evakuering av buss. SHT mener det er viktig at busselskapet fokuserer på betydningen av rask evakuering og at Unibuss Ekspress AS legger tydelige føringer for hvordan førerne skal håndtere slike situasjoner.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Unibuss Ekspress AS utarbeider bedre rutiner for håndtering av situasjoner hvor det kreves at bussens passasjerer evakueres.

Sted
E6 ved Dombås, Oppland
Hendelsesdato
22.02.2013
Ulykkestype
Utforkjøringsulykke
Veitype
Europavei
Fylke
Oppland
Politidistrikt
Gudbransdal
Kjøretøy/trafikant
Buss
Type transport
Persontransport
Veiregion
Region øst
Ulykkeskategori
Ulykke med buss
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype