Rapport om utforkjøring med buss på E6 ved Øvergård i Balsfjord 28. mai 2012

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Mandag 28. mai 2012 ca. kl. 0545 kjørte en buss med 27 passasjerer og to førere ombord utfor veien på høyre side på E6 retning Finnsnes. Det var 1 plussgrad og våt vei da ulykken inntraff.

To personer omkom i ulykken, og 17 ble sendt til legesjekk. Kun 5 av passasjerene brukte bilbelte.

Undersøkelsen viste at passasjerenes manglende bruk av bilbelter, som var godkjent etter forskriftene, ble forklart med at de var korte og ubehagelige å bruke. Statens vegvesen ble tidlig gjort oppmerksom på dette forholdet av SHT. SHT er kritiske til at denne bussen med dårlig tilpassede bilbelter ble brukt på denne turen da dette forholdet var kjent for busselskapet. SHT gir en sikkerhetstilråding til busselskapet i forbindelse med dette.

Skadeomfanget ble også påvirket av at bussen traff to store fjellnabber i utforkjøringen. Det ble avdekket at det ikke har blitt foretatt sikkerhetsinspeksjon til tross for at dette er en hovedferdselsåre og en del av TEN-T vegnettet. SHT understreker viktigheten av at Statens vegvesen har fokus på og prioriterer arbeidet med tilgivende sideterreng som viktig faktor for å redusere skadeomfang - i tråd med nullvisjonen.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2013/05T

Cominor AS har et styringssystem som inneholder lovpålagte og bedriftsinterne krav, og hvor krav og prosedyrer for sjåførene er tatt inn i sjåførhåndboka. Opplysninger Statens havarikommisjon for transport har fått fra passasjerene tyder likevel på at førerne i varierende grad har opplyst om bruk av bilbelte. Statens havarikommisjon for transport stiller seg kritisk til at den bussen, som Cominor AS var klar over hadde for korte bilbelter, ble benyttet på denne langturen. Scania og Cominor AS hadde en avtale om at det skulle byttes til lengre bilbelter i bussen etter hjemkomst fra Murmansk.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Cominor AS gjennomgår og forbedrer sitt styringssystem i forhold til at materiell som brukes har riktig tilpasset sikkerhetsutstyr og sikrer at prosedyrer som bidrar til å påvirke til riktig bruk blir fulgt opp.

Sted
E6, Øvergård i Balsfjord kommune
Hendelsesdato
28.05.2012
Ulykkestype
Utforkjøringsulykke
Veitype
Europavei
Fylke
Troms
Politidistrikt
Troms
Kjøretøy/trafikant
Buss
Type transport
Persontransport
Veiregion
Region nord
Ulykkeskategori
Ulykke med buss
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype