Rapport om trafikkulykke på E8 i Lavangsdalen i Troms 07.01.2011

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Møteulykke på E8 i Lavangsdalen.

Fredag 7. januar 2011 ca. kl.14.15 kom en personbil over i motgående kjørefelt og frontkolliderte med en stor buss. Bussfører mistet muligheten til å styre bussen, og den kolliderte deretter med en mindre buss (minibuss). Det var i alt 57 personer involvert i ulykken, hvor 5 personer omkom og 5 ble alvorlig skadd.

SHT har gjennomført en undersøkelse av møteulykken som var representativ som ulykkestype og i tillegg til et stort skadeomfang også hadde ytterligere skadepotensial. Ulykken involverte både privat og yrkesrettet transport.

Det har ikke vært mulig å påvise eksakt årsak til at ulykken ble utløst, men undersøkelsen har satt fokus på viktige sikkerhetskritiske forhold knyttet til både vei, trafikant og kjøretøy.

Det avgis to sikkerhetstilrådinger i forbindelse med undersøkelsen.

Animasjon av hendelsesforløpet

 

Video is not ready

Status: Qued for conversion.

Video is not ready

Status: Qued for conversion.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2012/06T

Bussen ble i den første kollisjonen med personbilen påført skader i venstre del av fronten, slik at overføringsakselen mellom rattet og styresnekken ble skadet/låst. Statens havarikommisjon for transport har ved egne undersøkelser og gjennom innrapporteringer fra politiet og Statens vegvesen registrert tilsvarende hendelsesforløp i andre møteulykker. I flere av disse ulykkene har lastebiler/trekkbiler etter den første kollisjonen kommet over i motgående kjørefelt. Her har de truffet møtende kjøretøy, med den følgen at flere personer i disse kjøretøyene har omkommet.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen i samarbeid med buss-/lastebilnæringen og bilbransjen arbeider for å få gjennomført tiltak som reduserer muligheten for at tunge kjøretøy mister styringen etter frontkollisjon.

 

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2012/05T

I denne ulykken er det avdekket at ingen i bussen fulgte gjeldende krav om å bruke bilbelter. Statens havarikommisjon for transport mener at Norges Idrettsforbund med underliggende særforbund og foreninger, som en stor samfunnsaktør innen barne- og ungdomsarbeid, bør påvirke til økt bruk av belte ved reiser til og fra sine arrangementer. I tillegg til at de har et visst ansvar for å ta vare på sine medlemmer, genererer de også en betydelig reisevirksomhet. Fokus på økt beltebruk for idrettsungdom og voksne idrettsutøvere til og fra arrangementer vil ha både holdningsskapende og sikkerhetsfremmende verdi.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Norges idrettsforbund i samarbeid med underliggende særforbund og foreninger utarbeider retningslinjer for transport av sine medlemmer til og fra idrettsarrangementer, slik at sikkerheten ivaretas på en tilfredsstillende måte.

 

Sted
E8 Lavangsdalen, Troms fylke
Hendelsesdato
07.01.2011
Ulykkestype
Møteulykke
Veitype
Europavei
Fylke
Troms
Politidistrikt
Troms
Kjøretøy/trafikant
Buss, Personbil
Type transport
Persontransport, Privat transport
Veiregion
Region nord
Ulykkeskategori
Ulykke med buss
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype