Undersøkelse av sjøulykke på Hustadvika, Møre og Romsdal

Beskrivelse

Statens havarikommisjon for transport har iverksatt undersøkelse etter hendelsen med cruiseskipet Viking Sky som fikk motorstans på Hustadvika lørdag 23. mars 2019. USA og Storbritannia deltar i undersøkelsen som særlig berørte stater.

Foreløpig rapport 13.11.2019. (Engelsk)

Havarikommisjonen utgir en foreløpig rapport med et forenklet hendelsesforløp og foreløpige funn fra hendelsen. Rapporten beskriver også tiltak iverksatt av rederiet. Videre støtter havarikommisjonen Sjøfartsdirektoratets anbefalinger som ble gitt kort tid etter hendelsen.

Den videre undersøkelsen innebærer blant annet analyse av hendelsesforløpet og systematisering og analyse av faktainformasjon. Områder som vil undersøkes nærmere er beskrevet i rapporten.

Sist oppdatert: 13.11.2019

Sted
Hustadvika, Fræna kommune, Møre og Romsdal
Hendelsesdato
23.03.2019
Ulykkeskategori
Teknisk svikt
Område
Norsk territorialfarvann
IMO-nummer
9650420
Fartøyets navn
Viking Sky
Type hendelse
Teknisk svikt, fremdrift eller hjelpemaskineri
Type fartøy
5 - Passasjerskip-ferjer
Register
NIS
Tilbake til toppen