Undersøkelse av sjøulykke, kollisjon utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden, Hordaland

Beskrivelse

Statens havarikommisjon for transport (SHT) mottok informasjon om morgenen torsdag 8. november 2018 om at fregatten KNM Helge Ingstad og den maltaregistrerte tankbåten Sola TS hadde kollidert rett utenfor Stureterminalen i Øygarden i Hordaland. SHT kontaktet Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) og det ble besluttet å iverksette en felles undersøkelse av ulykken, ledet av SHT. Malta og Spania har status som særlig berørte stater, og deres havarikommisjoner deltar også i undersøkelsen, jf. sjøloven kapittel 18 § 474.

Havarikommisjonen utga 29. november 2018 en foreløpig rapport om ulykken, samt to sikkerhetskritiske varsler. Denne foreløpige rapporten ble publisert for å formidle informasjon som ble innhentet i den innledende fasen av den pågående undersøkelsen. Hensikten var å gi en kort oppdatering om fremdriften i undersøkelsen, samt gi en foreløpig beskrivelse av hendelsesforløpet og formidle sikkerhetskritiske funn som var avdekket på dette tidspunktet i undersøkelsen. Denne foreløpige rapporten peker også på områder med behov for videre undersøkelse og beskriver undersøkelsens videre gang.

Øygarden  20181108.
Øygarden
Tankskipet Sola TS som den norske fregatten "KNM Helge Ingstad" kolliderte med natt til torsdag nær Stureterminalen i Øygarden.
Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

45054804064_a795b8e29d_o

Foto: Kystverket

Sist oppdatert: 21.02.2019

Informasjon publisert i undersøkelsens innledende fase

29.11.2018: Fregattulykken: Foreløpig rapport og sikkerhetskritiske varsler

27.11.2018: Fregattulykken: Havarikommisjonen inviterer til pressekonferanse

13.11.2018: Status for undersøkelsen av kollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS 

08.11.2018: Havarikommisjonen undersøker kollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS 8. november 2018

 

Foreløpig rapport og sikkerhetskritisk varsel

Sted
Utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden, Hordaland
Hendelsesdato
08.11.2018
Ulykkeskategori
Kollisjon
Område
Norsk territorialfarvann
IMO-nummer
- / 9724350
Fartøyets navn
KNM Helge Ingstad / Sola TS
Type hendelse
Forurensing/miljøskade, Kantring, Kollisjon (mellom to fartøyer eller liknende)
Type fartøy
9 - Diverse/ 1 - Tankskip
Register
NOR/ Annet flagg
Tilbake til toppen