Undersøkelse av sjøulykke, kollisjon utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden, Hordaland

Beskrivelse

Statens havarikommisjon for transport (SHT) mottok informasjon om morgenen torsdag 8. november 2018 om at en fregatt KNM Helge Ingstad og den maltaregistrerte tankbåten Sola TS hadde kollidert rett utenfor Stureterminalen i Øygarden i Hordaland. SHT kontaktet Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) og det ble besluttet å iverksette en felles undersøkelse av ulykken, ledet av SHT. SHT kontaktet deretter havarikommisjonen på Malta som også er deltakende part i undersøkelsen, jf. sjøloven kapittel 18 § 474.

Havarikommisjonen utgir 29. november 2018 en foreløpig rapport om ulykken, samt to sikkerhetskritiske varsler. Denne foreløpige rapporten publiseres for å formidle informasjon som er innhentet i den innledende fasen av den pågående undersøkelsen. Hensikten er å gi en kort oppdatering om fremdriften i undersøkelsen, samt gi en foreløpig beskrivelse av hendelsesforløpet og formidle sikkerhetskritiske funn som er avdekket på dette tidspunktet i undersøkelsen. Denne foreløpige rapporten peker også på områder med behov for videre undersøkelse og beskriver undersøkelsens videre gang.

Øygarden  20181108.
Øygarden
Tankskipet Sola TS som den norske fregatten "KNM Helge Ingstad" kolliderte med natt til torsdag nær Stureterminalen i Øygarden.
Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

45054804064_a795b8e29d_o

Foto: Kystverket

Sist oppdatert: 29.11.2018

Sted
Utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden, Hordaland
Hendelsesdato
08.11.2018
Ulykkeskategori
Kollisjon
Område
Norsk territorialfarvann
IMO-nummer
- / 9724350
Fartøyets navn
KNM Helge Ingstad / Sola TS
Type hendelse
Forurensing/miljøskade, Kantring, Kollisjon (mellom to fartøyer eller liknende)
Type fartøy
9 - Diverse/ 1 - Tankskip
Register
NOR/ Annet flagg
Tilbake til toppen