Undersøkelse av sjøulykke, kollisjon utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden, Hordaland

Beskrivelse

Statens havarikommisjon for transport (SHT) mottok informasjon om morgenen torsdag 8. november 2018 om at fregatten KNM Helge Ingstad og den maltaregistrerte tankbåten Sola TS hadde kollidert rett utenfor Stureterminalen i Øygarden i Hordaland. SHT kontaktet Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) og det ble besluttet å iverksette en felles undersøkelse av ulykken, ledet av SHT. Malta og Spania har status som særlig berørte stater, og deres havarikommisjoner deltar også i undersøkelsen, jf. sjøloven kapittel 18 § 474.

Havarikommisjonen utga 29. november 2018 en foreløpig rapport om ulykken, samt to sikkerhetskritiske varsler. Denne foreløpige rapporten ble publisert for å formidle informasjon som ble innhentet i den innledende fasen av den pågående undersøkelsen.

  1. november 2019 ga Havarikommisjonen ut delrapport 1 som formidler resultatene fra undersøkelsen av ulykkens hendelsesforløp fram til kollisjonen inntraff. Rapporten finner du her.

Undersøkelsen av hvordan og hvorfor KNM Helge Ingstad grunnstøtte og sank pågår fortsatt.

Hovedfokus for Havarikommisjonens videre arbeid vil inkludere (listen er ikke uttømmende):

  • Kartlegging av arbeidet med havaribekjempelse.
  • Undersøkelse av hvordan systemene for fremdrift og styring fungerte etter kollisjonen.
  • Undersøkelse av samhandling og internkommunikasjon i havarisituasjonen om bord på KNM Helge Ingstad.
  • Undersøkelse av mulige sammenhenger relatert til designkriterier/-valg for Nansen-klasse fregatt. Dette inkluderer blant annet undersøkelse av designet med hule propellakslinger.
  • Detaljerte stabilitetsberegninger for KNM Helge Ingstad.
  • Nærmere undersøkelse av lensesystemet på KNM Helge Ingstad.
  • Undersøke hvilken beslutningstøtte besetningen hadde i forbindelse med havarisituasjonen og samarbeid med egen landorganisasjon.

Dette arbeidet forutsetter et fortsatt godt samarbeid mellom ansvarlige organisasjoner, i hovedsak fregattprodusenten Navantia, Sjøforsvaret og Forsvarsmateriell, samt at Havarikommisjonen får uhindret tilgang til relevant dokumentasjon.

45054804064_a795b8e29d_o

Foto: Kystverket

Status for undersøkelsen

Undersøkelsens omfang og kompleksitet medfører at Havarikommisjonen ikke kan anslå en dato for utgivelse av andre delrapport. Undersøkelsen har fremdeles høy prioritet.

Sist oppdatert: 08.01.2020

Informasjon publisert i undersøkelsens innledende fase

29.11.2018: Fregattulykken: Foreløpig rapport og sikkerhetskritiske varsler

27.11.2018: Fregattulykken: Havarikommisjonen inviterer til pressekonferanse

13.11.2018: Status for undersøkelsen av kollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS 

08.11.2018: Havarikommisjonen undersøker kollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS 8. november 2018

 

Foreløpig rapport og sikkerhetskritisk varsel

Sted
Utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden, Hordaland
Hendelsesdato
08.11.2018
Ulykkeskategori
Kollisjon
Område
Norsk territorialfarvann
IMO-nummer
- / 9724350
Fartøyets navn
KNM Helge Ingstad / Sola TS
Type hendelse
Forurensing/miljøskade, Kantring, Kollisjon (mellom to fartøyer eller liknende)
Type fartøy
9 - Diverse/ 1 - Tankskip
Register
NOR/ Annet flagg
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori