Undersøkelse av sjøulykke i Gloppefjorden, Sogn og Fjordane

Beskrivelse

SHT undersøker forliset til fiskefartøyet ARV 2 (Iris) som skjedde 20. oktober 2018. De fire personene om bord hadde avsluttet fisket og fartøyet var underveis inn Gloppefjorden. Vanninntrengning førte til at fartøyet sank raskt. Tre personer klarte å ta seg til land. Den fjerde personen ble funnet omkommet i sjøen kl. 0150 dagen etter.

Fartøyet var registrert i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) på navn ARV 2 og på navnet Iris i merkeregisteret for fiskefartøy.

Det ble tidlig i undersøkelsen besluttet å ikke heve fartøyet. SHT har foretatt tekniske undersøkelser og oppmålinger av en identisk båt. Det er også innhentet beregninger fra skipsteknisk konsulent. Beregningene dannet grunnlaget for at fartøyet kunne opptas i merkeregisteret for fiskefartøy. Informasjon fra blant annet politiet og involverte er også innhentet.

Status for undersøkelsen

Det gjenstår noe arbeid før endelig rapport kan utgis.

Sist oppdatert: 18.10.2019

Sted
Gloppefjorden, Sogn og Fjordane
Hendelsesdato
20.10.2018
Ulykkeskategori
Forlis
Område
Norsk territorialfarvann
Fartøyets navn
ARV 2 (Iris)
Type hendelse
Dødsulykke, Stabilitetssvikt
Type fartøy
6 - Fiske-/ fangstfartøy
Register
NOR
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori