Undersøkelse av sjøulykke ved Arsvågen i Rogaland

Beskrivelse

13. oktober 2018 forliste sjarken Jøsenbuen ved Arsvågen. Den ene av to fiskere om bord ble funnet livløs i vannet samme dag, og ble erklært omkommet senere på kvelden. Den andre fiskeren ble funnet omkommet to dager senere etter omfattende søk i området. Sjarken ble funnet på 5 meters dyp og ble hevet dagen etter forliset.

Nærmeste familie ble bekymret da de ikke lenger kunne se AIS signalene til sjarken. Da de ikke fikk kontakt på mobilen etter flere forsøk, meldte de fra til redningstjenesten. Havarikommisjonen iverksatte undersøkelse av ulykken samme dag og har påbegynt faktainnsamling.

Jøsenbuen foto Erik Alvestad

Foto: Erik Alvestad

Status for undersøkelsen

Det gjenstår arbeid med noen av faktaopplysningene samt å ferdigstille analysen av hendelsesforløpet. Dette arbeidet har tatt mer tid enn først antatt.

Sist oppdatert: 13.11.2019

Sted
Arsvågen i Rogaland
Hendelsesdato
13.10.2018
Ulykkeskategori
Øvrig ulykke
Område
Norsk territorialfarvann
Fartøyets navn
Jøsenbuen
Type hendelse
Dødsulykke
Type fartøy
6 - Fiske-/ fangstfartøy
Register
Merkeregistrert
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori