Undersøkelse av sjøulykke i Barentsburg, Svalbard

Beskrivelse

Søndag 15. juli 2018 kolliderte den færøyskregistrerte passasjerbåten Aurora Explorer med kaia i Barentsburg på Svalbard. Ulykken skjedde da fartøyet skulle gå til kai for å sette passasjerene i land i forbindelse med en arrangert rundtur fra Longyearbyen. Flere passasjerer og en fra fartøyets besetning ble skadd i sammenstøtet.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) mottok samme dag melding om ulykken. Etter nødvendige avklaringer med Færøyene som flaggstat reiste to medarbeidere fra SHT til Longyearbyen for å gjennomføre en forundersøkelse.

Det var totalt 121 passasjerer og fire besetningsmedlemmer om bord da ulykken skjedde. Forundersøkelsen har vist at skadeomfanget for passasjerene og mannskapet var begrenset. SHT har likevel besluttet å gjennomføre en sikkerhetsundersøkelse etter ulykken. Da passasjerene som ble skadet var franske statsborgere gjennomføres undersøkelsen i samarbeid med den franske havarikommisjonen.

Aurora explorer

Foto: Arctic Explorer AS

Sist oppdatert: 03.08.2018

Sted
Barentsburg, Svalbard
Hendelsesdato
15.07.2018
Ulykkeskategori
Kollisjon
Område
Norsk territorialfarvann
IMO-nummer
9196723
Fartøyets navn
Aurora Explorer
Type hendelse
Fall om bord, Kontaktskade med kai, bro eller liknende, Passasjerulykke
Type fartøy
5 - Passasjerskip-ferjer
Register
Annet flagg
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori