Undersøkelse av sjøulykke utenfor Tromøya ved Arendal

Beskrivelse

Fiskeren skulle trekke krepseteiner og ble meldt savnet da han ikke kom hjem til avtalt tid mandag 2. april 2018. Omtrent samtidig ble en sjark observert grunnstøtt på yttersiden av Tromøya. Sjarken var tom, og viste seg senere å tilhøre den savnede fiskeren. Fiskeren ble funnet omkommet på ca. 90-95 meters dyp senere samme uke. Han ble funnet i nærheten av de siste teinene han hadde satt.

Fiskeren skulle dra teinelenker før han agnet om og satte teinene igjen. Den foreløpige undersøkelsen tyder på at fiskeren ble dratt over bord etter at han satte seg fast i tauverk i den ene teinelenka. Fiskeren hadde god helse og det er foreløpig ingen ting som tyder på et illebefinnende selv om Havarikommisjonen ikke kan utelukke dette. Sjarken ble funnet med motoren i gang på sakte fart forover, tilsvarende normal settehastighet. Det er store krefter som virker i teinelenka under setting, både med tanke på fartøyets framdrift, settedybde, strøm, tyngde på lodd og antall teiner i lenka. Dette gjør det vanskelig å komme seg løs fra tauverk dersom man først vikler seg inn under setting.

Det var delvis skyet, sjø- og lufttemperatur ca 2-3 °C og lett til laber bris på det antatte ulykkestidspunktet.

Status for undersøkelsen

Denne ulykken går inn som en del av en temaundersøkelse som omhandler alenefiskere som har omkommet i forbindelse med setting av teiner.

Sist oppdatert: 25.10.2018

Sted
Utenfor Tromøya, Arendal
Hendelsesdato
02.04.2018
Ulykkeskategori
Personskade
Område
Norsk territorialfarvann
Fartøyets navn
Sidsel Louise
Type hendelse
Dødsulykke, Fall over bord, Person-/arbeidsulykke
Type fartøy
6 - Fiske-/ fangstfartøy
Register
Merkeregistrert
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori