Undersøkelse av sjøulykke ved Molde

Beskrivelse

30. oktober 2017 klokken 1355 kom det inn melding til politiet om at en stor sjark var observert liggende inn mot land på Kringstadbukta i Molde. Det var da ingen ombord i båten og det ble igangsatt søk. Det ble gjort funn i sjøen klokken 1615 i området Nerås og kort tid etter ble den forulykkede hentet opp av sjøen og bekreftet omkommet og identifisert som eier/fisker til sjarken Malin.

Status for undersøkelsen

Denne ulykken går inn som en del av en temaundersøkelse som omhandler alenefiskere som har omkommet i forbindelse med setting av teiner.

Sist oppdatert: 25.10.2018

Sted
Kringstadbukta, Molde
Hendelsesdato
30.10.2017
Ulykkeskategori
Personskade
Område
Norsk territorialfarvann
Fartøyets navn
Malin
Type hendelse
Dødsulykke, Fall over bord, Grunnstøting
Type fartøy
6 - Fiske-/ fangstfartøy
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori