Undersøkelse av arbeidsulykke om bord i offshorefartøy på Lulafeltet utenfor Brasil

Beskrivelse

Om morgenen 21. februar 2017, kl. 0614 lokal tid, skjedde det en eksplosjon ombord i CSV (Construction Service Vessel) Normand Maximus. Det ble rapportert om fem hardt skadde personer, hvorav en person omkom.

Et tredjepartsfirma utførte trykktesting av oljefeltets gass-strømnings-system. I forbindelse med en gjenoppretting/trykkavlastning, sviktet en strupeventil som var montert i rørsystemet med en påfølgende eksplosjon. Rørsystemet lå åpent på det utvendige dekket akterut på fartøyet.

 MS "NORMAND MAXIMUS" - Yard no. 830 by: VARD BRATTVAAG AS

Normand Maximus. Foto: Harald M. Valderhaug 

Status for undersøkelsen

Ulykken undersøkes av både norske og brasilianske myndigheter. Havarikommisjonens sikkerhetsundersøkelse er avgrenset til relasjonen mellom fartøyets rutiner og prosedyrer sett i forhold til tredje parten som chartret fartøyet, og som kun midlertidig utførte en aktivitet om bord. Sikkerhetsundersøkelsen fra brasiliansk side fokuserer på årsaken til selve ulykken og pågår fortsatt. Havarikommisjonen avventer konklusjonene fra brasiliansk side for å kunne sluttføre sin avgrensede undersøkelse.

Sist oppdatert: 12.02.2018

Sted
Brasiliansk farvann
Hendelsesdato
21.02.2017
Ulykkeskategori
Personskade
IMO-nummer
9744518
Fartøyets navn
Normand Maximus
Type hendelse
Dødsulykke
Type fartøy
7/8 - Spesialskip
Register
NIS
Skriv ut
Rapporter samme ulykkeskategori