Kartlegging av fritidsbåtulykker i 2018

Beskrivelse

Statens havarikommisjon for transport (SHT) vil i 2018 gjennomføre en omfattende kartlegging av ulykker med fritidsbåter i Norge. Hensikten med kartleggingen er å etablere i større grad enn i dag et faktagrunnlag om omfang og omstendigheter forbundet med ulykker med fritidsbåter. Dette vil bedre kunnskapsgrunnlaget om hvilke tiltak som kan styrke sikkerheten til sjøs.

Målsettingen er at kartleggingen skal gi myndigheter og andre organisasjoner et bedre grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som kan styrke sikkerheten til sjøs. Dette har vært etterspurt blant myndighetsaktører og organisasjoner. I tillegg vil det gi SHT et godt underlag for å vurdere hvilke type enkeltulykker som senere bør gjennomgå grundigere undersøkelser for å identifisere bakenforliggende sikkerhetsfaktorer.

Resultatene fra kartleggingen vil bli publisert og offentlig tilgjengelig på SHTs nettsider. Rapporten planlegges publisert i mars 2019.

Kartleggingen vil bestå av to hovedoppgaver. Den første vil være å innhente relevant og tilgjengelig faktainformasjon om alle fritidsbåtulykker i 2018 der noen har omkommet eller er savnet. Kartleggingen vil bygge på informasjon fra hovedredningssentralene, politi, redningsmannskaper o.l., men uten at SHT selv foretar utrykninger til ulykkessted eller intervju med berørte parter og vitner. Den andre oppgaven vil være å innhente opplysninger fra myndighetsaktører og andre organisasjoner som i dag besitter data om fritidsbåtulykker, også der det ikke er omkomne eller savnede. Til sammen kan dette bidra til å etablere et helhetlig faktagrunnlag om ulykker med fritidsbåter.

Kartleggingen vil være geografisk avgrenset til norsk territorialfarvann langs det norske fastlandet, samt innsjø, elv o.l. I tillegg kommer territorialfarvannet rundt Svalbard. Kartleggingen vil omhandle ulykker med fritidsbåter mens de var underveis, lå til ankers eller da båten var fortøyd og personen var på vei om bord eller i land fra båten. En fritidsbåt vil være definert som enhver flytende innretning som er beregnet på og i stand til å bevege seg på vann og som benyttes utenfor næringsvirksomhet. Fritidsbåter i konkurranseaktivitet, seilbrett, kite, surfebrett, badeleker o.l., badeulykker og ulykker hvor noen bader fra båten vil ikke være del av kartleggingen.

Ved en eventuell større ulykke med fritidsbåt med tre eller flere omkomne eller andre svært alvorlige omstendigheter vil SHT vurdere å utvide arbeidet gjennom å foreta utrykninger til ulykkessted og intervju med berørte parter og vitner.

Foreløpig har SHT påbegynt innhenting av opplysninger fra følgende svært alvorlige hendelser. Basert på innhenting av informasjon vil det vurderes om hendelsen vil være del av kartleggingsarbeidet med fritidsbåtulykker der noen har omkommet eller er savnet (og antatt omkommet):

Antatt sted og dato

Beskrivelse av den svært alvorlig hendelsen

Nabbetorp, Fredrikstad, Østfold 01.01.2018

En person meldt savnet. Han ble sist observert i Nabbetorp båthavn. Personen ble senere funnet omkommet i sjøen.

Sotra, Sund, Hordaland 10.02.2018

En person ble meldt savnet. Søk og redningsaksjon ble iverksatt. Fritidsbåten ble funnet den 14.02.2018. Senere samme dag ble personen funnet omkommet i sjøen.

Stanghelle, Vaksdal, Hordaland 22.03.2018

En person ble hentet opp av sjøen ved en flytebrygge på Stanghelle i Vaksdal i Hordaland. Personen hadde omkommet.

Totland, Vågsøy, Sogn og Fjordane 23.04.2018

En båt ble observert kantret med baugen stikkende opp av vannet. Søk og redningsoperasjon ble iverksatt. Personen ble funnet i sjøen. Han ble senere erklært omkommet.

Selje, Sogn og Fjordane 19.05.2018

En fritidsbåt grunnstøtte ved Selje. Kun baugen stakk opp fra sjøen. Søk og redningsoperasjon ble iverksatt. En person ble hentet ut fra båten. Hun ble senere erklært omkommet.

Stranda, Møre og Romsdal 20.05.2018

En person ble meldt savnet da vedkommende ikke kom tilbake fra kajakktur. Han ble funnet omkommet i fjæra.

Ramfjordbotn, Tromsø, Troms - Romsa 27.05.2018

Søndag ettermiddag fisket tre personer fra en jolle. Jollen kantret og de falt i sjøen. To av personene svømte til land. Den tredje ble funnet livløs i vannet og brakt til sykehus. Han ble senere erklært omkommet. 

Askholmene, Frogn, Akershus 08.06.2018

En seilbåt ble funnet stående på grunn med motoren i gang på Askholmene ved Drøbak. Det ble iverksatt søk etter en person som antas å ha falt over bord. Det antas at personen har omkommet og politiet søker etter personen.
Småbåthavn, Stjørdal, Trøndelag 10.06.2018 En person ble funnet druknet i havnebassenget i småbåthavna i Stjørdal. Det antas at hendelsen oppstod i forbindelse med bruk av fritidsbåt.
Øksnes, Nordland 15.06.2018 En hendelse oppstod om natten. En person er savnet etter hendelsen. Per 22. juni hadde politiet siktet tre personer i forbindelse med hendelsen.
Løno, Sotra, Hordaland 26.06.2018

Det ble observert en seilbåt som lå og slo mot land. En person ble funnet livløs om bord. Personen ble erklært omkommet.

Husøy, Tønsberg, Vestfold 14.06.2018

En person ble meldt savnet. Personen var sist sett utenfor Tønsberg torsdag kveld 14. juni da han padlet på et brett (SUP). Dagen etter ble personen funnet omkommet.

Fyresvatn, Fyresdal, Telemark, 15.07.2018

En person ble meldt savnet etter en båtkollisjon på Fyresvatnet. Personen befant seg i en fritidsbåt sammen med tre familiemedlemmer da båten kolliderte med en annen fritidsbåt med to personer om bord. Den savnede ble noen dager senere funnet omkommet.

Totak, Vinje, Telemark, 22.07.2018

En person ble meldt savnet etter å ha havnet i vannet Totak i forbindelse med kanovelt. Personen ble funnet livløs i vannet og ble senere erklært omkommet.

Rosfjord, Lyngdal, Vest-Agder, 27.07.2018

En 16-åring er bekreftet omkommet etter et sammenstøt mellom en båt og en vannskuter på Rosfjorden. I tillegg til den omkomne var ytterligere to ungdommer involvert i ulykken.

Tromøy, Arendal, Aust-Agder, 29.07.2018

En person som sist var blitt observert på en vannskuter, ble funnet omkommet på en holme. Vannskuteren befant seg like i nærheten.

Langbryggene, Skien, Telemark 11.08.2018

En person ble meldt savnet. Hun ble sist observert lørdag morgen da hun falt i vannet fra en fritidsbåt ved Langbryggene. Hun ble senere funnet omkommet.

Kviby, Alta, Finnmark 24.08.2018

En fritidsbåt ble observert å gå i ring. Søk og redningsaksjon ble iverksatt. En person ble funnet i sjøen og ble fraktet til sykehus. Han ble erklært omkommet på sykehuset.

Hjeltefjorden, Askøy, Hordaland 02.09.2018

En person falt over bord fra en seilbåt i Hjeltefjorden utenfor Askøy i Hordaland. Det ble iverksatt søk etter personen. Per 04.09.2018 har ikke personen blitt funnet.

Båtsfjord, Finnmark, 03.09.2018

En person er savnet. Personen var antageligvis ute med sin fritidsbåt for å fiske. Søk etter personen har blitt iverksatt.

Vallø, Tønsberg, Vestfold 02.08.2018

En fritidsbåt eksploderte med påfølgende brann i Vallø båthavn, Tønsberg. Det var totalt seks personer om bord da ulykken oppstod. Tre personer ble alvorlig skadet og brakt til Haukeland sykehus. En person ble lettere skadet. En av personene omkom på sykehuset.

Korshavn, Lyngdal , Vest-Agder, 28.09.2018

En redningsaksjon ble satt i gang etter at en båt med tre personer kantret ved Korshavn i Lyngdal. Alle tre ble hentet opp av sjøen. To personer fikk hjerte- og lungeredning på stedet, men ble senere erklært omkommet. Den tredje personen ble sendt til sykehuset.

Sist oppdatert: 03.10.2018

Sted
Norsk territorialfarvann langs fastlandet, elver, innsjøer mm. samt Svalbard
Hendelsesdato
01.01.2018
Ulykkeskategori
Øvrig ulykke
Fartøyets navn
Fritidsbåter i Norge
Skriv ut
Rapporter samme ulykkeskategori