Undersøkelse av sjøulykke utenfor Rinøya, Lødingen, Nordland

Beskrivelse

Statens havarikommisjon for transport har igangsatt undersøkelse av sjøulykke med fartøyet Svællingen, LK2338. Fiskeren, som var alene om bord i fartøyet, falt over bord og omkom.

Fiskefartøyet forlot Lødingen cirka 0500 den 07.10.2016 for  å fiske utenfor Rinøya.

Det ble varslet om en båt som lå i fjæresteinene like ved med motoren i gang. Det ble satt i gang et stort søk etter den savnede fiskeren som senene samme dag ble funnet og erklært omkommet.

SHTs undersøkelse av sjøulykken har som formål å kartlegge forhold av betydning for å forebygge nye ulykker og alvorlige hendelser. Undersøkelsen skal ikke ha som formål å fordele strafferettslig skyld og ansvar.

Havarikommisjonen har opprettet sak og samler inn faktaopplysninger i saken.

Videre vil havarikommisjonen etablere hendelsesforløpet for å kunne bringe klarhet i medvirkende faktorer til ulykken.

IMG_1439

Foto: SHT

Sist oppdatert: 25.10.2016

Sted
Rinøya, Lødingen
Hendelsesdato
07.10.2016
Ulykkeskategori
Personskade
Område
Norsk territorialfarvann
Fartøyets navn
Svællingen
Type hendelse
Fall over bord, Dødsulykke
Type fartøy
6 - Fiske-/ fangstfartøy
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori