Rapport om sjøulykke, fall over bord fra sjarken Ramona - LM5846 syd av Bolga 2. november 2012

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Fredag 2. november 2012, litt etter kl. 1000, forlot alene fiskeren kaien i Bolga med sjarken Ramona for å røkte garnlenkene han hadde stående på sørøstsiden av Bolga. Han hadde gitt uttrykk for at han regnet med å være tilbake igjen ca. kl. 1300 samme dag.

Omtrent kl. 1215 observerte mannskapet på et oppdrettsfartøy Ramona i det aktuelle området. De så ikke fiskeren, men alt virket normalt. Litt før kl. 1430 observerte mannskapet på oppdrettsfartøyet igjen Ramona. Ettersom de nå mistenkte at noe kunne være galt, tok de seg om bord i Ramona. Motoren gikk, men fiskeren var ikke om bord. De varslet straks Hovedredningssentralen (HRS) Nord Norge, og en søk- og redningsoperasjon (SAR) ble iverksatt. Etter flere dagers søk, både på land og i sjøen, ble søket avsluttet uten funn.

Ettersom fiskeren var alene om bord var det ingen vitner til ulykken. De få observasjonene som ble gjort i under hendelsesforløpet er således ikke tilstrekkelig til å kunne trekke sikre konklusjoner. Basert på faktainformasjonen som har fremkommet i forbindelse med undersøkelsen, antar imidlertid SHT at fiskeren ufrivillig falt overbord under setting av garn. Det antas at han omkom ved drukning, som en direkte følge av at han falt overbord, eller at oppholdet i det kalde vannet (ca. +8°C) førte til drukning som følge av hypotermi.

Med referanse til tidligere undersøkelser av tilsvarende fall overbord ulykker fra fiskefartøy, konkluderer SHT med at det ikke har fremkommet nye faktorer i forbindelse med undersøkelsen av denne ulykken. Det utstedes derfor ingen nye sikkerhetstilrådinger.

Denne undersøkelsen har hatt et begrenset omfang, og Statens havarikommisjon for transport (SHT) har derfor benyttet et forenklet rapportformat.

Sted
Syd av Bolga, Meløy
Hendelsesdato
02.11.2012
Ulykkeskategori
Øvrig ulykke
Område
Norsk territorialfarvann
Fartøyets navn
Ramona
Type hendelse
Dødsulykke, Fall over bord, Person-/arbeidsulykke
Type fartøy
6 - Fiske-/ fangstfartøy
Register
Merkeregistrert
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori