Rapport om sjøulykke fall over bord fra sjarken Tennholmen - LM7366 nord-øst av Rakkenes i Kvænangen 2. mars 2013

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Den 2. mars 2013 fisket den 49 år gamle alenefiskeren med garn fra sjarken Tennholmen. Han ble meldt savnet på ettermiddagen og letemannskaper fant sjarken samme kveld med baugen opp i fjære på øya Nøklan med motoren i gang. Etter flere dager med søk, både på land og i sjøen, var fiskeren fortsatt savnet.

Det var ingen vitner til ulykken og de få observasjonene som er gjort underveis i hendelsesforløpet er ikke tilstrekkelig til å konkludere i forhold til et fullstendig entydig og nøyaktig hendelsesforløp. Ut fra fakta som er fremkommet i forbindelse med undersøkelsene antar imidlertid Havarikommisjonen at ulykken har skjedd mot slutten i utsettingen av garnlenke #2 fordi deler av iletauet ble funnet avkuttet og hengende i vannet akterut fra sjarken. Videre antar Havarikommisjonen at fiskeren har omkommet ved drukning som en direkte følge av fall over bord, eller at opphold i det kalde sjøvannet førte til drukning når effekten av hypotermi slo inn.

Med bakgrunn i tidligere undersøkelser som er gjennomført av Havarikommisjonen, for lignende fall-over-bord ulykker fra enmanns sjarker, konkluderer Havarikommisjonen at det ikke har fremkommet nye faktorer etter ulykken på Tennholmen. Det utstedes derfor ingen sikkerhetstilrådinger etter denne ulykken.

Sted
Kvænangen, Troms
Hendelsesdato
02.03.2013
Ulykkeskategori
Øvrig ulykke
Område
Norsk territorialfarvann
Fartøyets navn
Tennholmen
Type hendelse
Dødsulykke, Fall over bord
Type fartøy
6 - Fiske-/ fangstfartøy
Register
Ikke registrert
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori