Innrapportering

Reglene for melde- og rapporteringsplikt ved sjøulykker og andre hendelser til sjøs er nedfelt i forskrift: 

 

Sjøfartsdirektoratets sider for innrapportering av sjøulykke og arbeidsulykke:

Tilbake til toppen