Avgitte rapporter

Søk:
Ditt søk resulterte i 135 treff
Mapping of recreational craft accidents
Språk Engelsk Ulykkeskategori Fartøyets navn Recreational craft Hendelsesdato 01.01.2018 Sted Norwegian territorial waters along the mainland, in addition to lakes, rivers etc. The territorial waters around Svalbard were also included.
Kartlegging av fritidsbåtulykker
Språk Norsk Ulykkeskategori Fartøyets navn Fritidsbåt Hendelsesdato 01.01.2018 Sted Norsk territorialfarvann langs det norske fastlandet, samt innsjøer, elver o.l. I tillegg kommer territorialfarvannet rundt Svalbard
Rapport om sjøulykke - mann over bord fra fiskefartøyet Bremholmen ved Innhavet 13. mars 2018
Språk Norsk med engelsk sammendrag Ulykkeskategori Personskade Fartøyets navn Bremholmen Hendelsesdato 13.03.2018 Sted Innhavet, Nordland
Report on work accident on board the Normand Maximus off the coast of Brazil on 21 February 2017
Språk Engelsk Ulykkeskategori Personskade Fartøyets navn Normand Maximus Hendelsesdato 21.02.2017 Sted Brasiliansk farvann Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2018/07T
Rapport om arbeidsulykke om bord i Normand Maximus utenfor kysten av Brasil 21. februar 2017
Språk Norsk Ulykkeskategori Personskade Fartøyets navn Normand Maximus Hendelsesdato 21.02.2017 Sted Brasiliansk farvann Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2018/07T
Rapport om sjøulykke - fritidsfartøy Gorgeous 2 - personulykke ved Hvitsten, Oslofjorden 15. juli 2017
Språk Norsk med engelsk sammendrag Ulykkeskategori Øvrig ulykke Fartøyets navn Gorgeous Hendelsesdato 15.07.2017 Sted Hvidtsten, Oslofjorden
Rapport om sjøulykke med arbeidsbåten Målfrid, LG4857, forlis utenfor Storøy, Nord-Karmøy 12. mai 2017
Språk Norsk med engelsk sammendrag Ulykkeskategori Forlis Fartøyets navn Målfrid Hendelsesdato 12.05.2017 Sted Storøy, Nord-Karmøy, Rogaland Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2018/06T
Rapport om sjøulykke - fall over bord fra brønnbåten Øysund 16. november 2017
Språk Norsk med engelsk sammendrag Ulykkeskategori Personskade Fartøyets navn Øysund Hendelsesdato 16.11.2017 Sted Sør for Haugesund Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2018/04T Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2018/05T
Report on marine accident - Hugin, collision in Harstad on 16 February 2017
Språk Engelsk Ulykkeskategori Kontaktskade Fartøyets navn Hugin Hendelsesdato 16.02.2017 Sted Harstad harbour Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2018/01T Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2018/02T Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2018/03T
Rapport om sjøulykke - Hugin, kollisjon i Harstad 16. februar 2017
Språk Norsk Ulykkeskategori Kontaktskade Fartøyets navn RIB-Hugin Hendelsesdato 16.02.2017 Sted Harstad havn Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2018/01T Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2018/02T Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2018/03T
Tilbake til toppen