Avgitte rapporter

Søk:
Ditt søk resulterte i 139 treff
Temarapport om teinefiskeulykker
Språk Norsk med engelsk sammendrag Ulykkeskategori Personskade Fartøyets navn Hendelsesdato 02.04.2018 Sted Norskekysten Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2020/01T Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2020/02T
Report on occupational accident on board the factory trawler Nordstar on 10 June 2018
Språk Engelsk Ulykkeskategori Personskade Fartøyets navn Nordstar Hendelsesdato 10.06.2018 Sted International waters south of Iceland
Rapport om personulykke om bord fabrikktråleren Nordstar 10. juni 2018
Språk Norsk Ulykkeskategori Personskade Fartøyets navn Nordstar Hendelsesdato 10.06.2018 Sted Internasjonalt farvann sør for Island
Rapport om arbeidsulykke ombord i brønnbåten Rohav i Bergsfjorden, Troms, 10. september 2018
Språk Norsk med engelsk sammendrag Ulykkeskategori Personskade Fartøyets navn Rohav Hendelsesdato 10.09.2018 Sted Senja kommune, Troms og Finnmark
Rapport om sjøulykke - Fugløyfjord LCVG, arbeidsulykke nord av Bjørnøya 12. juli 2017
Språk Norsk med engelsk sammendrag Ulykkeskategori Personskade Fartøyets navn Fugløyfjord Hendelsesdato 12.07.2017 Sted Nord av Bjørnøya
Part one report on the collision on 8 November 2018 between the frigate HNoMS Helge Ingstad and the oil tanker Sola TS outside the Sture Terminal in the Hjeltefjord in Hordaland county
Språk Engelsk Ulykkeskategori Kollisjon Fartøyets navn HNoMS Helge Ingstad/Sola TS Hendelsesdato 08.11.2018 Sted Outside the Sture Terminal in the Hjeltefjord, Norway Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding SJØ Nr. 2019/05T Sikkerhetstilråding SJØ Nr. 2019/06T Sikkerhetstilråding SJØ Nr. 2019/07T Sikkerhetstilråding SJØ Nr. 2019/08T Sikkerhetstilråding SJØ Nr. 2019/09T Sikkerhetstilråding SJØ Nr. 2019/10T Sikkerhetstilråding SJØ Nr. 2019/11T Sikkerhetstilråding SJØ Nr. 2019/12T Sikkerhetstilråding SJØ Nr. 2019/13T Sikkerhetstilråding SJØ Nr. 2019/14T Sikkerhetstilråding SJØ Nr. 2019/15T Sikkerhetstilråding SJØ Nr. 2019/16T Sikkerhetstilråding SJØ Nr. 2019/17T Sikkerhetstilråding SJØ Nr. 2019/18T Sikkerhetstilråding SJØ Nr. 2019/19T
Delrapport 1 om kollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og tankbåten Sola TS utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden, Hordaland, 8. november 2018
Språk Norsk Ulykkeskategori Kollisjon Fartøyets navn KNM Helge Ingstad/Sola TS Hendelsesdato 08.11.2018 Sted Utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden, Hordaland Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding SJØ Nr. 2019/05T Sikkerhetstilråding SJØ Nr. 2019/06T Sikkerhetstilråding SJØ Nr. 2019/07T Sikkerhetstilråding SJØ Nr. 2019/08T Sikkerhetstilråding SJØ Nr. 2019/09T Sikkerhetstilråding SJØ Nr. 2019/10T Sikkerhetstilråding SJØ Nr. 2019/11T Sikkerhetstilråding SJØ Nr. 2019/12T Sikkerhetstilråding SJØ Nr. 2019/13T Sikkerhetstilråding SJØ Nr. 2019/14T Sikkerhetstilråding SJØ Nr. 2019/15T Sikkerhetstilråding SJØ Nr. 2019/16T Sikkerhetstilråding SJØ Nr. 2019/17T Sikkerhetstilråding SJØ Nr. 2019/18T Sikkerhetstilråding SJØ Nr. 2019/19T
Report on marine accident - FFS Achilles grounding and foundering off Farsund on 3 March 2017
Språk Engelsk Ulykkeskategori Forlis Fartøyets navn FFS Achilles Hendelsesdato 03.03.2017 Sted Farsund Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2019/04T
Rapport om sjøulykke - FFS Achilles grunnstøting og forlis utenfor Farsund 3. mars 2017
Språk Norsk Ulykkeskategori Forlis Fartøyets navn FFS Achilles Hendelsesdato 03.03.2017 Sted Farsund Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2019/04T
Rapport om sjøulykke - brann om bord på fiskefartøyet Astrid Sofie 28. november 2018
Språk Norsk med engelsk sammendrag Ulykkeskategori Forlis Fartøyets navn Astrid Sofie Hendelsesdato 28.11.2018 Sted 7 nm nordvest for Haugesund Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2019/03T
Tilbake til toppen