Sjøfart
SJØFART

Avgitte rapporter

content-links
Ditt søk resulterte i 125 treff
  • Rapport på norsk
  • Sammendrag på engelsk
  • Rapport på engelsk
up down
Språk
up down
Rapport
up down
Ulykkeskategori
up down
Fartøyets navn
up down
Hendelsesdato
up down
Sted
Sikkerhets- tilråding
språk 2009/04 Personskade Nordstar 07.10.2008 Nordvest av Måløy Sikkerhetstiltak
språk 2009/03 Personskade Bjørnar 10.07.2008 Godøy utenfor Ålesund Sikkerhetstiltak
språk 2009/02 Grunnstøting Lyse Ekspress 16.08.2008 Eidsund, Rogaland Sikkerhetstiltak
språk 2009/01 eng Personskade Star Java 18.08.2008 Squamish, Canada
språk 2009/01 Personskade Star Java 18.08.2008 Squamish, Canada Sikkerhetstiltak