Temarapport om teinefiskeulykker

Last ned rapport

Beskrivelse

Havarikommisjonen har sammenstilt resultatene fra undersøkelsene av syv ulykker med sjarker mellom 2010 og 2018, med fall over bord i forbindelse med teinefiske.

I ulykker som Havarikommisjonen har undersøkt skiller teinefiske seg ut som det type fiske som medfører størst risiko for å falle over bord, og det er under setting disse ulykkene skjer.

Konsekvensene av ulykker hvor alenefiskere har blitt dratt over bord med fiskeutstyr er ofte fatal. I de syv ulykkene har seks av syv fiskere blitt hektet i tauverk og havnet i sjøen. Kun ett av syv fartøy hadde fysisk skille mellom fisker og teinebruk.

Dersom fiskeren først har satt seg fast i tauverk og risikerer å bli dratt over bord eller har havnet over bord, er det flere faktorer som må være tilstede for å øke overlevelsesmuligheten, herunder; bruk av flyteutstyr, redningsleider og sikkerhetsline slik det er krav om i regelverket. I de syv undersøkte ulykkene manglet fem av syv fiskere flyteutstyr og syv av syv fiskere manglet sikkerhetsline. Seks av syv fartøy var utstyrt med redningsleider, trinn eller plattform, men de involverte fiskerne klarte ikke å nyttiggjøre seg av dette.

Flyteutstyr, redningsleider og sikkerhetsline sikrer imidlertid ikke alene at alenefiskere klarer å redde seg selv. Det fordrer også at fiskeren raskt klarer å komme seg løs fra tauverket ved å ha kniv/redskap tilgjengelig. I tillegg, uten elektronisk nødstopp eller annet tilsvarende vil man ikke ha mulighet til å ta seg opp i båten igjen dersom man faller over bord med framdriftsmaskineriet i gang. Dette er ikke lovpålagt utstyr, og ingen av de syv fartøyene hadde et fungerende nødstoppsystem på ulykkestidspunktet.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2020/01T

Sammenstillingen av syv teinefiskeulykker i perioden 2010–2018 hvor alenefiskere omkom, viser at kun to av fiskerne brukte flyteutstyr og at ingen av fiskerne brukte sikkerhetsline da ulykken inntraff. Teinefiske innebærer en særlig risiko for å bli dratt over bord med tauverk og følgelig er det viktig at fiskeren tar i bruk tilgjengelig sikkerhetsutstyr som kan øke overlevelsesmulighetene.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Fiskeridirektoratet og Sjøfartsdirektoratet, i samarbeid med organisasjoner som er involvert i forebyggende sjøsikkerhetsarbeid, å se nærmere på hvilke tiltak som kan iverksettes for å øke bruken av sikkerhetsutstyr for teinefiskere, som flyteutstyr, redningsleider og sikkerhetsline.

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2020/02T

Sammenstillingen av syv teinefiskeulykker i perioden 2010–2018 hvor alenefiskere omkom, viser at påkrevd flyteutstyr, redningsleider og sikkerhetsline ikke alene vil sikre at alenefiskere klarer å redde seg selv dersom de setter seg fast i tauverk og risikerer å bli dratt over bord eller har havnet over bord. Uten elektronisk nødstopp eller annet tilsvarende vil man ikke ha mulighet til å ta seg opp i båten igjen dersom man faller over bord med framdriftsmaskineriet i gang. Et nødstoppsystem vil også avverge et fartøys eventuelle ubemannede ferd etter ulykken.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Sjøfartsdirektoratet vurderer å innføre krav til nødstoppanordning for framdrift på fiske- og fangstfartøy under 15 meter.

Sted
Norskekysten
Hendelsesdato
02.04.2018
Ulykkeskategori
Personskade
Område
Norsk territorialfarvann
Type hendelse
Dødsulykke, Fall over bord, Person-/arbeidsulykke
Type fartøy
6 - Fiske-/ fangstfartøy
image
Temarapport om teinefiskeulykker Last ned rapport
Tilbake til toppen