Rapport om arbeidsulykke ombord i brønnbåten Rohav i Bergsfjorden, Troms, 10. september 2018

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Mandag 10. september 2018 omkom et besetningsmedlem i en arbeidsulykke om bord i brønnbåten Rohav LLUZ i Bergsfjorden, Senja kommune.

Det var under klargjøring for neste last at besetningsmedlemmet planla å bytte en slange til hydraulikksystemet som opererte brønnluken til lasterommet. Da slangen ble løsnet, rant oljen ut og det hydrauliske trykket sank, slik at sylinderne raskt mistet bærekraften. Brønnluken lukket seg og klemte personen mot lukekarmen.

Førstehjelp ble raskt igangsatt av mannskapet om bord. Fartøyet gikk til Skaland for å overføre den forulykkede til luftambulanse, men livet stod ikke til å redde.

Undersøkelsen har vist at brønnluken ikke hadde noen etablerte sikkerhetsbarrierer. Skipets driftsmanual var mangelfull med hensyn til arbeid som involverte brønnluken, slikt arbeid var ikke identifisert som en potensiell fare og ikke risikovurdert.

Rederi, byggeverft og Sjøfartsdirektoratet har iverksatt tiltak for at lignende ulykker ikke skal skje igjen.

Med bakgrunn i de iverksatte tiltak fremmer ikke Havarikommisjonen noen sikkerhetstilrådinger i forbindelse med denne ulykken.

Sted
Senja kommune, Troms og Finnmark
Hendelsesdato
10.09.2018
Ulykkeskategori
Personskade
Område
Norsk territorialfarvann
IMO-nummer
9220677
Fartøyets navn
Rohav
Type hendelse
Dødsulykke, Person-/arbeidsulykke
Type fartøy
7/8 - Spesialskip
Register
NOR
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori