Rapport om sjøulykke - Fugløyfjord LCVG, arbeidsulykke nord av Bjørnøya 12. juli 2017

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Under snurrevadfiske og haling av bruk nord av Bjørnøya 12. juli 2017, omkom en fisker ombord i fiskefartøyet Fugløyfjord. Vedkommende ble klemt mellom fartøyets notvinsj (triplex) og styrehusskottet.

Hverken designer, verft, rederi eller myndigheter avdekket at det manglet rekkverk og skilting i området mellom notrøret og styrehuset, underveis i byggingen eller ved ferdigstillelse av fartøyet. Dersom slikt rekkverk hadde vært montert i henhold til regelverket kunne sannsynligvis ulykken vært unngått.

Besetningen hadde erfart at det jevnlig oppsto snurr på linene under innhiving av snurrevadbruket. For å løse dette problemet hadde de valgt en arbeidspraksis med å sette en person i området ved notrøret. Denne skulle kunne følge med på at børtrærne gikk riktig inn i notrøret eller fysisk vri børtrærne, slik at de gikk riktig inn hvis det var kommet snurr på linene.

For å kompensere for farer ved å oppholde seg nær triplexen mens den var i bruk skulle skipperen og personen som fulgte med på børtrærne ha kontinuerlig visuell kontakt og muntlig kommunikasjon.

Mulige misforståelser i den muntlige kommunikasjonen de to imellom kan ha vært med å bidra til at skipperen startet innhivingsprosessen uten at han hadde gjenopprettet nødvendig visuell kontroll.

Sted
Nord av Bjørnøya
Hendelsesdato
12.07.2017
Ulykkeskategori
Personskade
Område
Norsk økonomisk sone
IMO-nummer
9643013
Fartøyets navn
Fugløyfjord
Type hendelse
Dødsulykke, Person-/arbeidsulykke
Type fartøy
6 - Fiske-/ fangstfartøy
Register
Merkeregistrert
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori