Rapport om sjøulykke - FFS Achilles grunnstøting og forlis utenfor Farsund 3. mars 2017

Download Last ned rapport

Beskrivelse

På hjemtur til Farsund fra et assistanseoppdrag i Fedafjorden 3. mars 2017, grunnstøtte slepebåten FFS Achilles på Nordre Lamholmflua i innseilingen til Farsund.

Mannskapet på tre personer ble berget, men fartøyet sank etter kort tid. Havarikommisjonens undersøkelser har ikke avdekket feil i betjeningssystemet til propellene. Det skulle vært dedikert utkikk på bro ved hendelsen.

Fartøyet grunnstøtte i en fart på 8,4 knop og fikk blant annet skade i bunnen under maskinrommet som medførte at hun sank kort tid etter. FFS Atlas ankom ulykkesstedet før fartøyet sank og berget mannskapet som var i redningsflåten. To av mannskapet på tre var lettere skadet og fikk medisinsk oppfølging.

Det mekaniske betjeningssystemet av propellaggregatene (Voith Schneider) om bord i FFS Achilles ble styrt via autopilot. Navigatøren som var alene på vakt, har forklart at han initierte kursendring til babord på autopiloten for å passere grønnstaken på Nordre Lamholmflua på sin styrbord side. Han fikk ikke respons fra autopiloten og forsøkte deretter gjentatte ganger å initiere kursendring uten å lykkes. Han bestemte seg for å deaktivere autopiloten for å gå over til manuell styring, men rakk ikke dette før fartøyet grunnstøtte.

Undersøkelsen av ulykken har ikke avdekket feil eller avvik i det mekaniske betjeningssystemet til propellene og autopiloten lagret ikke data.

Med enkeltbunn og langt maskinrom var FFS Achilles i utgangspunktet sårbar ved grunnstøting. Vanninnstrømningen gjennom bunnskaden var større enn lensepumpenes kapasitet, og de vanntette intakte avdelingene forenfor og aktenfor maskinrommet var for små til å kunne holde fartøyet flytende. Undersøkelsen konkluderer med at dagens konstruksjonskrav ikke nødvendigvis ville ført til større sikkerhet ved bunnskade for et nytt fartøy tilsvarende FFS Achilles, bygget til norsk flagg. Imidlertid har industrien som følge av enkelte flaggstaters krav, utviklet et nytt design av tilsvarende slepebåt som sannsynligvis hadde overlevd samme skade som FFS Achilles.

Som følge av undersøkelsen retter SHT en sikkerhetstilråding til rederiet vedrørende prosedyrer for brobemanning og seilas i trange farvann etter mørkets frembrudd.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2019/04T

Undersøkelsen av forliset 3. mars 2017 med FFS Achilles har avdekket at rederiet ikke hadde skriftlige prosedyrer for brobemanning eller seilas i trangt farvann etter mørkets frembrudd. SHT mener forskriftsmessig utkikk ville bidratt til økt bevissthet vedrørende fartøyets eksakte posisjon og derved større sannsynlighet for å unngå ulykken.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Farsund Fortøyningsselskap AS å implementere skriftlige prosedyrer for brobemanning og seilas i trange farvann etter mørkets frembrudd, herunder vaktholdforskriftens bestemmelser vedrørende bruk av utkikk, i sikkerhetsstyringssystemet for sine fartøyer.

Sted
Farsund
Hendelsesdato
03.03.2017
Ulykkeskategori
Forlis
Område
Norsk territorialfarvann
IMO-nummer
8224523
Fartøyets navn
FFS Achilles
Type hendelse
Forsvunnet/savnet fartøy, Grunnstøting
Type fartøy
7/8 - Spesialskip
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori