Rapport om sjøulykke - brann om bord på fiskefartøyet Astrid Sofie 28. november 2018

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Den 28. november 2018 oppstod en brann om bord i fiskefartøyet Astrid Sofie. På fartøyets brannalarmsentral ble det indikert at det brant i verkstedet. Mannskapet på seks personer ble raskt varslet og forsøkte å slukke brannen. Brannen utviklet seg svært raskt, noe som førte til at besetningen måtte evakuere til fartøy som kom havaristen til unnsetning. Fartøyet sank sent på kvelden samme dag som følge av brannen.

Undersøkelsen har vist at det ikke kan fastslås med sikkerhet om brannen oppstod i fartøyets tekniske rom eller det tilstøtende verkstedet som var adskilt med en lettvegg. Brannforløpet tyder på at brannen har startet i et av disse rommene og spredt seg hurtig til det andre rommet og videre ut i fartøyet.

Rederiet hadde ikke rutiner for sikring av brennbart materiale og besetningen hadde ikke spesielt verneutstyr om bord for brannbekjempelse.

Undersøkelsen har vist at godkjenningen av fartøyets strukturelle brannsikring for verkstedet og teknisk rom ikke var i henhold til gjeldende regelverk. Dette var blant annet basert på at tegningene som Sjøfartsdirektoratet hadde fått tilsendt fra rederiet var mangelfulle.

SHT har ikke identifisert at manglende trening var avgjørende i denne hendelsen, men finner at det er en generell svakhet at rederiet ikke hadde gjennomført brannøvelser, og at beredskapsopplæring, -trening og -øvelser ikke var beskrevet i rederiets sikkerhetsstyringssystem.

SHT fremmer en sikkerhetstilråding i forbindelse med ulykken.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2019/03T

Undersøkelsen av brannen om bord fiskefartøyet Astrid Sofie 28. november 2018, har vist at rederiet ikke hadde rutine for sikring av brennbart materiale. Rederiet hadde heller ikke utarbeidet planer for beredskapsopplæring, -trening og -øvelser, eller gjennomført praktiske brannøvelser om bord. Selv om manglende trening ikke var avgjørende i denne hendelsen, kan det ha avgjørende betydning i andre beredskapssituasjoner.

Statens havarikommisjon for transport tilrår BK Fisk å revidere sikkerhetsstyringssystemet, inkludert å utarbeide planer for beredskapssituasjoner og øvelser om bord, etablere rutiner for sikring av brennbart materiale, samt vurdere behov for nødvendig verneutstyr om bord.

Sted
7 nm nordvest for Haugesund
Hendelsesdato
28.11.2018
Ulykkeskategori
Forlis
Område
Norsk territorialfarvann
IMO-nummer
9782405
Fartøyets navn
Astrid Sofie
Type hendelse
Brann/eksplosjon
Type fartøy
6 - Fiske-/ fangstfartøy
Register
NOR
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori