Rapport om sjøulykke - Mercator LAYL7/7047356 arbeidsulykke ved kai i Drammen 12. november 2018

Download Last ned rapport

Beskrivelse

En matros ble utsatt for en fatal arbeidsulykke om bord på skipet Mercator. Matrosen var i ferd med å reparere en kompaktlaster, da han mest sannsynlig ble klemt mellom skuffen og førerhuset. Undersøkelsen har avdekket at det var mulig å operere maskinen utenfor førerhuset.

Undersøkelsen har vist at ulykkesrisikoen maskinen utgjorde var høy, og at det er mangelfullt regelverk for mobilt arbeidsutstyr i bruk om bord på fartøy.

Alle sikkerhetsfunksjoner på kompaktlasteren var frakoblet. Selskapet hadde ikke risikovurdert arbeidet og de hadde ikke prosedyrer for sikker bruk, vedlikehold og kontroll av maskinen.

Statens Havarikommisjon for transport fremmer en sikkerhetstilråding til Sjøfartsdirektoratet som følge av undersøkelsen.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2019/02T

12. november 2018 ble en matros utsatt for en fatal arbeidsulykke om bord på skipet Mercator. Ulykken skjedde under reparasjon av en kompaktlaster. Alle sikkerhetsfunksjoner på kompaktlasteren var frakoblet, og selskapet manglet prosedyrer for bruk og vedlikehold av maskinen. Undersøkelsen har vist at ulykkesrisikoen maskinen utgjorde var høy, og at det er mangelfullt regelverk for mobilt arbeidsutstyr om bord på fartøy.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Sjøfartsdirektoratet å utarbeide regelverk om krav til bruk, vedlikehold og kontroll av mobilt arbeidsutstyr om bord på fartøy for å ivareta arbeidstakeres sikkerhet.

Sted
Drammen i Norge
Hendelsesdato
12.11.2018
Ulykkeskategori
Personskade
Område
Norsk territorialfarvann
IMO-nummer
7047356
Fartøyets navn
Mercator
Type hendelse
Person-/arbeidsulykke
Type fartøy
4 - Stykkgodsskip
Register
NIS
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori