Rapport om sjøulukke - Nordavind grunnstøyting ved Hakkelskjæret, Hordaland 23. november 2018

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Den 23. november 2018 klokka 1028 gjekk dykkarbåten Nordavind på Hakkelskjæret i Fensfjorden/Fedjefjorden. Fartøyet blei funne i januar 2019 på om lag 77 meters djupn og heva 23. februar 2019. Føraren av fartøyet er framleis sakna.

SHT har ikkje gjort observasjonar eller funn som kan gje grunnlag for å skildre kva som hende og kvifor ulukka hende. Føraren snakka i telefonen då ulukka hende, og det var låg sol. Ein kan ikkje utelukke at desse faktorane kan ha hatt noko å seie for synet og merksemda til båtføraren.

Sted
Hakkelskjæret, Fedje, Hordaland
Hendelsesdato
23.11.2018
Ulykkeskategori
Grunnstøting
Område
Norsk territorialfarvann
Fartøyets navn
Nordavind
Type hendelse
Forsvunnet/savnet fartøy, Grunnstøting
Type fartøy
9 - Diverse
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori