Report on marine accident - Aurora Explorer, IMO no. 9196723 allision with quay and passenger injuries, Barentsburg, Svalbard 15 July 2018

Download Last ned rapport

Beskrivelse

On 15 July 2018 Aurora Explorer collided with the quay while docking at Barentsburg. Many of the 125 persons on board, mainly French pensioners, were standing on the open deck during arrival. Many of them fell during the collision with the quay. Almost one third of the passengers and one crew member suffered varying degrees of injury.

The investigation has revealed that the vessel was operated in back-up mode in order to achieve cruising speed under way. This allowed the possibility of operational error/oversight to arise, whereby a master could forget to re-set the system to combinator mode before docking.

On arrival at Barentsburg the vessel was possibly still being operated with the port drive line in back-up mode, so that the propeller on the port side could still have been carrying forward pitch. The vessel’s speed towards the quay increased when the master, following normal practice, pulled the port manoeuvre handle to astern, in order to swing the stern in. When the manoeuvre handle was pulled to astern, the rpm on the port engine increased, if the system on this side remained in back-up.

The AIBN’s investigation has shown that the shipping company had not assessed the risks to passenger safety that might result from changes in operational mode. The shipping company was unable to produce any assessment of the back-up operational mode that was chosen, with its attendant risk of nonconformity.

Based on these findings, the AIBN is therefore submitting a safety recommendation to the shipping company.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2019/01T

Aurora Explorer kolliderte med kaia ved anløp Barentsburg 15. juli 2018, og en tredjedel av totalt 125 ombord pådro seg personskader med ulik alvorlighetsgrad. Fartøyet ble operert i back-up modus for å oppnå marsj hastighet underveis. Dette tillot samtidig mulighetene for operasjonsfeil/forglemmelse i form av at en fører kunne glemme å sette systemet tilbake i kombinatormodus før manøvrering til kai. Det foreligger ikke dokumentasjon fra rederiet om vurderingen for denne beslutningen, instruksjon om sikker framføring, eller hvilken eventuelt økt risiko dette kunne påføre passasjerene.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Arctic Explorer AS gjennomføre og dokumentere risikovurderinger av alle operasjonelle tiltak for å ivareta sikkerheten for sine passasjerer og mannskap.

Sted
Barentsburg, Svalbard
Hendelsesdato
15.07.2018
Ulykkeskategori
Kollisjon
IMO-nummer
9196723
Fartøyets navn
Aurora Explorer
Type hendelse
Fall om bord, Kontaktskade med kai, bro eller liknende, Passasjerulykke
Type fartøy
5 - Passasjerskip-ferjer
Register
Annet flagg
Skriv ut