Rapport om sjøulykke - Aurora Explorer IMO nr. 9196723, kontaktskade ved kai og passasjerskade, Barentsburg, Svalbard 15. juli 2018

Download Last ned rapport

Beskrivelse

15. juli 2018 kolliderte Aurora Explorer med kaia ved anløp i Barentsburg. Av de totalt 125 ombord, de fleste franske pensjonister, stod mange på utvendig dekk ved ankomst. Flere falt under sammenstøtet med kaia. Nesten en tredjedel av passasjerene og et besetningsmedlem fikk skader av ulik alvorlighetsgrad.

Gjennom undersøkelsen fremkom det at fartøyet ble operert i back-up modus for å oppnå marsjhastighet underveis. Dette tillot samtidig mulighetene for operasjonsfeil / forglemmelse i form av at en fører kunne glemme å sette systemet tilbake i kombinatormodus før manøvrering til kai.

Muligens var fartøyet ved ankomst Barentsburg fortsatt operert med babord drivlinje i back-up modus. Dermed kan propellen på babord side fortsatt ha stått med stigning forover. Fartøyets hastighet mot kaia økte når fører rutinemessig førte babord manøverspak akterover for å svinge hekken inn. Når manøverspaken ble ført akterover økte turtallet på babord motor hvis systemet var i back-up på denne siden.

Havarikommisjonens undersøkelse har vist at rederiet ikke hadde vurdert hvilken risiko endringer i operasjonsmodus kunne innebære for passasjersikkerheten. Det forelå ikke vurderinger fra rederiet om det valgte back-up operasjonsmodus ga muligheter for avvik.

Havarikommisjonen retter en sikkerhetstilråding til rederiet med bakgrunn i disse funnene.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2019/01T

Aurora Explorer kolliderte med kaia ved anløp Barentsburg 15. juli 2018, og en tredjedel av totalt 125 ombord pådro seg personskader med ulik alvorlighetsgrad. Fartøyet ble operert i back-up modus for å oppnå marsj hastighet underveis. Dette tillot samtidig mulighetene for operasjonsfeil/forglemmelse i form av at en fører kunne glemme å sette systemet tilbake i kombinatormodus før manøvrering til kai. Det foreligger ikke dokumentasjon fra rederiet om vurderingen for denne beslutningen, instruksjon om sikker framføring, eller hvilken eventuelt økt risiko dette kunne påføre passasjerene.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Arctic Explorer AS gjennomføre og dokumentere risikovurderinger av alle operasjonelle tiltak for å ivareta sikkerheten for sine passasjerer og mannskap.

Sted
Barentsburg, Svalbard
Hendelsesdato
15.07.2018
Ulykkeskategori
Kollisjon
Område
Norsk territorialfarvann
IMO-nummer
9196723
Fartøyets navn
Aurora Explorer
Type hendelse
Fall om bord, Kontaktskade med kai, bro eller liknende, Passasjerulykke
Type fartøy
5 - Passasjerskip-ferjer
Register
Annet flagg
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori