Kartlegging av fritidsbåtulykker

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har kartlagt ulykker med fritidsbåter i Norge. Kartleggingen gir en mer omfattende fremstilling av nyansene og omstendighetene til fritidsbåtulykker enn det som tidligere har blitt gjort i Norge.

Halvparten av de omkomne i 2018 druknet etter at båten hadde kantret eller etter at de hadde falt over bord. I de fleste tilfeller tok det lang tid, mer enn 45 minutter, før andre var klar over at de var i nød. Nedkjøling har sannsynligvis bidratt til at de omkom.

Umiddelbar varsling om nød og posisjon, i kombinasjon med bruk av riktig tilpasset redningsvest og påkledning som forsinker nedkjøling, kan bidra til at personer overlever etter å ha falt i sjøen.

Med medisinsk behandling er det mulighet for å gjenopplive nedkjølte personer, men det forutsetter at de har hatt frie luftveier under nedkjølingen.

Disse type ulykkene førte også oftest til omkomne de ti foregående årene.

SHT mener resultatene fra kartleggingen gir myndigheter og andre organisasjoner et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere hvilke tiltak som kan styrke sikkerheten til sjøs. Samtidig gir det kunnskap om hvilke type ulykker som i fremtiden bør undersøkes av SHT.

 

Delrapporter til nedlasting

Sted
Norsk territorialfarvann langs det norske fastlandet, samt innsjøer, elver o.l. I tillegg kommer territorialfarvannet rundt Svalbard
Hendelsesdato
01.01.2018
Område
Norsk territorialfarvann
Fartøyets navn
Fritidsbåt
Type hendelse
Brann/eksplosjon, Dødsulykke, Fall over bord, Forsvunnet/savnet fartøy, Grunnstøting, Kantring, Kollisjon (mellom to fartøyer eller liknende)
Skriv ut