Rapport om sjøulykke - mann over bord fra fiskefartøyet Bremholmen ved Innhavet 13. mars 2018

Download Last ned rapport

Beskrivelse

13. mars 2018 klokken 1754 ble sjarken Bremholmen observert kjørende i ring på fjorden utenfor Innhavet ved Hamarøy og HRS-N ble varslet. Fiskeren ble funnet omkommet i sjøen og plukket opp klokken 1826. Han hadde vært alene om bord. Fartøyets posisjon og fart (2-3,5 knop), samt funn av at roret ikke var midtstilt, kan tyde på at ulykken inntraff i forbindelse med utsetting av ile-systemet. Fiskeren kan ha satt seg fast i ile-systemet og blitt dratt over bord. Det kan imidlertid ikke utelukkes at fiskeren fikk et illebefinnende og falt over bord som følge av dette. Rettsmedisinsk undersøkelse konkluderte med at dødsårsak var drukning.

Sted
Innhavet, Nordland
Hendelsesdato
13.03.2018
Ulykkeskategori
Personskade
Område
Norsk territorialfarvann
Fartøyets navn
Bremholmen
Type hendelse
Dødsulykke, Fall over bord
Type fartøy
6 - Fiske-/ fangstfartøy
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori