Rapport om arbeidsulykke om bord i Normand Maximus utenfor kysten av Brasil 21. februar 2017

Download Last ned rapport

Beskrivelse

CSV "Normand Maximus" var innleid av oljeserviceselskapet Saipem og skulle i dette oppdraget fungere som en plattform til sjøs.

I forbindelse med en trykktesting av oljefeltets gass-strømnings-system oppsto det om morgenen 21. februar 2017 en eksplosjon på det utvendige dekket.

En Baker Hughes ansatt omkom av skadene han pådro seg. I tillegg ble en person hardt skadet og tre andre fikk mindre skader.

CSV Normand Maximus var å regne som et fartøy da de ble leid inn og benyttet av Saipem. Det var således regelverket for skip som gjaldt for CSV Normand Maximus i denne operasjonen.

Det var ingen uavhengig aktør som kontrollerte eller godkjente om funksjonaliteten til den komplette installasjonen var forsvarlig til bruk om bord i fartøyet etter at den var ferdig montert på dekket og klar til bruk ute på feltet.

Havarikommisjonen mener at en uavhengig kontroll og godkjenning fra en ekstern aktør ville ha vært en ytterligere barriere, og ville trolig også bidratt til at rederi/fartøy hadde fått en større trygghet i utøvelsen av sine plikter som ansvarlig for skipets sikkerhet.

Havarikommisjonen retter en tilrådning til Sjøfartsdirektoratet om dette.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2018/07T

Eksplosjonen om bord i CSV Normand Maximus 21. februar 2017 inntraff utenfor Rio de Janeiro i Brasil og førte til at en person omkom og fire ble skadet i ulik grad. Skipet ble benyttet i en pre-commissioning operasjon på et oljefelt. Regelverket for skip har ikke krav som fanger opp den type operasjon som fartøyet ble benyttet til.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Sjøfartsdirektoratet å gjennomføre en vurdering av om dagens regelverk er tilstrekkelig for å ivareta sikkerheten om bord på offshorefartøyer som er engasjert i gjennomføringen av komplekse operasjoner i petroleumsvirksomheten, nasjonalt og internasjonalt.

Sted
Brasiliansk farvann
Hendelsesdato
21.02.2017
Ulykkeskategori
Personskade
Område
Annet lands territorialfarvann
IMO-nummer
9744518
Fartøyets navn
Normand Maximus
Type hendelse
Dødsulykke
Type fartøy
7/8 - Spesialskip
Register
NIS
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori