Rapport om sjøulykke - fritidsfartøy Gorgeous 2 - personulykke ved Hvitsten, Oslofjorden 15. juli 2017

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Under seilas sydover i Oslofjorden om ettermiddagen lørdag 15. juli 2017 oppsto det rundt kl. 1745 brann i motorrommet på fritidsbåten Gorgeous 2. Det var to personer om bord, båtfører (eier) og en passasjer.

Brannen oppsto sannsynligvis på grunn av et hurtig bortfall av ferskvannskjølingen til babord motor. Braketten for motorens to dieselfiltre ble utsatt for spredningsvarme via en overopphetet eksosmanifold og begynte å smelte. Dette førte til at diesel rant eller sprutet ut i motorrommet og spontanantente mot en varm overflate. Havarikommisjonen har ikke kunnet fastslå hva som var den direkte årsaken til at babord motor mistet ferskvannskjøling.

Brannen utviklet seg og det fastmonterte automatiske brannslukkningsanlegget i motorrommet løste seg ikke ut. Grunnet mye brannrøyk i salongen nådde ikke båtføreren inn til det manuelle utløsningspanelet for brannslukkningsanlegget, og heller ikke til båtens VHF-radio, begge montert ved den innvendige styreposisjonen. Båtføreren kontaktet ikke Kystradio (direktenummer 120) over mobilnettet for å varsle om situasjonen, men ringte opp en bekjent som varslet videre. Det var dermed ingen direkte kommunikasjon mellom fritidsbåten og redningsressursene.

Fra den øvre styreposisjonen (flybridge) lyktes båtføreren å ankre opp fritidsbåten ca. 200 meter fra land ved Hvitsten ved bruk av styrbord motor som fortsatt gikk på lavt turtall forover. Flere andre fritidsbåter var da kommet til i området.

Kort tid etter oppankring forlot passasjeren båten og forsøkte å holde seg fast i ankerkjettingen i sjøen, inntil taket glapp. Vedkommende drev deretter inn under båten, og ble hektet fast i babord ror under vann. Hverken båtføreren eller redningsmannskapet lyktes med å få vedkommende løs. Redningsdykker fra Oslo brann og redning som kom til senere, fikk den forulykkede fri og opp av sjøen før båten sank.

Havarikommisjonen har ikke funnet tilstrekkelig grunnlag i denne undersøkelsen til å fremme sikkerhetstilrådinger, men oppfordrer Sjøfartsdirektoratet til å ta funn fra undersøkelsen videre i sitt sikkerhetsarbeid rettet mot fritidsbåtflåten.

Sted
Hvidtsten, Oslofjorden
Hendelsesdato
15.07.2017
Ulykkeskategori
Øvrig ulykke
Område
Norsk territorialfarvann
Fartøyets navn
Gorgeous
Type hendelse
Brann/eksplosjon, Dødsulykke
Type fartøy
9 - Diverse
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori